Nu pågår byggnationen av V1, den största av fastigheterna i Bockasjös och Platzers gemensamägda JV-bolag Sörred Logistikpark. Fastigheten, om 43 000 kvm LOA, är belägen på Hisingen i Göteborg. Den nya logistikfastigheten kommer hyras av Schenker Logistics samt en internationell fordonstillverkare.

Schenker Logistics kommer hyra en yta om 30 000 kvadratmeter, fordonstillverkaren övriga 13 000 kvadratmeter, därmed är fastigheten fullt uthyrd. Hyresavtalet är på 3 år med grön bilaga, planerad inflyttning april 2023.

Byggnaden kommer uppföras på Sörred 8:12 och utrustas med solcellsanläggning. Den nya fastigheten miljöcertifieras enligt BREEAM-SE Excellent.

Sörred Logistikpark har ett attraktivt logistikläge nära fordonsindustrin och Göteborgs hamn i Torslandaområdet. Närheten till hamnen och den goda infrastrukturen gör att området, sedan länge varit ett attraktivt område för industri, logistikanläggningar och global handel. I dagsläget finns redan många aktörer inom dessa områden. Sörred Logistikpark visar hur kombinationen mellan strategiskt läge och en attraktiv produkt med höga hållbarhetsambitioner attraherar starka partners.

Det som gör Sörred Logistikpark så intressant, är möjligheten till ett utökat höglager. Detaljplanen tillåter höglager uppåt 40 meter vilket är unikt för området. Snabbfakta

ORT: Göteborg, Hisingen
BYGGNADSTYP: Logistikcenter
UTHYRNINGSBAR YTA: 43 000 m²
Tomtareal: 254 000 m²
FÄRDIGSTÄLLANDE: 2023
HYRESGÄST: Schenker Logistics samt en internationell fordonstillverkare
Certifiering: BREEAM-SE Excellent