18 år i rad har Göteborg utsetts till Sveriges bästa logistikläge, inte så konstigt, staden är placerad mitt emellan de nordiska huvudstäderna och dessutom försedd med Skandinaviens största hamn. Här pågår bygget av Sörred Logistikpark.

I det dynamiska kluster av aktivitet och framtida visioner som utgör området norr om Göteborgs hamn, uppför vi Sörred Logistikpark. Parken kommer bestå av flera flexibla, energieffektiva och framför allt skräddarsydda logistikfastigheter, distributionscentraler och terminalbyggnader. Genom anpassning av de olika ytorna utifrån respektive hyresgästs önskemål blir byggnaderna maximalt optimerade. Varje fastighet kommer utrustas med solceller och miljöcertifieras enligt BREEAM In-use. 

Just nu pågår bygget av 7:21, Volvo Cars nya logistikfastighet, samt V1 och V2, de första av fastigheterna på 8:12. V1 är logistikparkens största fastighet och kommer hyras av Schenker Logistics samt Volvo Lastvagnar. V2 kommer hyras av Sportshopen. Terrassering pågår för V3 och V4, där bygget av fastigheterna påbörjas under 2023/2024.


I Sörred Logistikpark kan vi
dessutom bygga högt – höglager uppåt 40 meter! Det är unikt för området.
 

FAKTA 8:12
Ort: Hisingen, Göteborg
Uthyrningsbar yta: LOA 105 000 m²
Tomtareal: LOA 254 000 m²
Certifiering: BREEAM-In-UseSÖRRED LOGISTIKPARK –
MITT I ETT KLUSTER FÖR LOGISTIK OCH INDUSTRI.

Närheten till hamnen och den goda infrastrukturen gör att området norr om Göteborgs hamn, sedan länge varit ett attraktivt område för industri, logistikanläggningar och global handel. I dagsläget finns redan många aktörer inom dessa områden. Då e-handeln förutspås fortsatt tillväxt, inte minst i Corona-krisens fotspår, ökar också behovet av moderna miljöcertifierade logistikbyggnader med effektivare konfiguration som till exempel högre takhöjd, fler portar och lägre energiförbrukning. 

Det som gör Sörred Logistikpark så intressant, förutom områdets attraktiva läge och de miljöcertifierade byggnaderna, är möjligheten till ett utökat höglager. Detaljplanen tillåter höglager uppåt 40 meter vilket är unikt för området. 


Fakta Sörred Logistikpark

Etablerade aktörer i området
Skräddarsydda fastigheter
Möjlighet till 40 m höglager
Fastigheter med solceller
Mijöcertifiering BREEAM-In-Use


FAKTA 7:21
Ort: Hisingen, Göteborg
Uthyrningsbar yta: LOA 22 900 m²
Tomtareal: LOA 54 000 m²
Certifiering: BREEAM-In-UseGÖTEBORG –
SKANDINAVIENS HJÄRTA.

Göteborg är oöverträffat när det gäller logistik i Skandinavien. Som en spindel i nätet binder Göteborg samman huvudstäderna Stockholm, Oslo och Göteborg. E6:an passerar förbi mellan Oslo i norr och tvillingstäderna Köpenhamn/Malmö i söder, en storstadsregion som tillsammans är större än Storstockholm. Just Stockholm, och i förlängningen Helsingfors, nås via de två förbindelselänkarna, E20 och R40.  Via R40 når man även smidigt Göteborg Landvetter Flygplats, endast 30 minuter bort. Är du på väg norrut väljer du istället E45. 


Fakta Göteborg

Norra Europas största hamn
Närhet till Göteborg Landvetter Flygplats
Ett nav mellan Skandinaviens huvudstäder
Inom ett avstånd av 50 mil nås 70 % av Skandinaviens befolkning och samlade industriGÖTEBORGS HAMN.

Så långt och vi har inte ens nämnt Göteborgs hamn, med flera direktlinjer till Europa och världen, dessutom frekventa avgångar till de stora omlastningsnaven på kontinenten samt en daglig intraeuropeisk fartygstrafik. Här har man bedrivit sjöfart så länge man kan minnas. Ett 25-tal järnvägspendlar för godståg passerar mellan hamnen och inlandsterminaler i Sverige och Norge. En allt större del av importen av konsumentprodukter från Sydostasien når Skandinavien sjövägen och totalt passerar nära 30 procent av Sveriges utrikeshandel Göteborgs hamn.

Närheten till hamnen är en av platsens många fördelar. Från hamnen når man Sörred Logistikpark på sex minuter. Förutom tidsoptimering ger korta transportsträckor mellan hamn och lager låga logistikkostnader. Foto:Göteborgs Hamn


VAD ÄR BREEAM-IN-USE?

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett av del äldsta och mest spridda miljöcertifieringssystemen i Europa. Byggnaderna klassificeras enligt en femgradig skala, där redan det lägsta betyget innebär att byggnaden är bättre än rådande myndighetskrav och normer. Därefter betygsätts fastigheterna i Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding.


Miljöfördelar

Eftersom så mycket som 40 % av världens energibelastning kommer från uppvärmning och drift av fastigheter, är det enkel matematik att räkna ut att stora vinster för miljön finns att göra inom fastighetsbranschen. Byggnaderna på Sörred Logistics Park kommer att vara miljöcertifierade som en del av hållbar byggnad. 

Att välja att bygga ur ett hållbarhetsperspektiv skapar mervärde både för fastigheterna och för de som arbetar i byggnaden. Genom att arbeta mot en miljöcertifiering förenklas processen och miljöarbetet förtydligas. Idag är det möjligt att miljöcertifiera fastigheter på flera olika sätt; i Sverige används bland annat Green Building och BREEAM. 

Att certifieringen är positiv för vår miljö är är förstås ett skäl så gott som något. Men som bonus medför certifieringen även sänkta driftkostnader för både våra hyresgäster och för oss.BOCKASJÖ + PLATZER.

I april 2020 bildades ett Joint Venture-bolag mellan Bockasjö och Platzer. Bolaget har som syfte att utveckla en ny logistikpark i det attraktiva området nära Göteborgs hamn på Hisingen. Det nya JV-bolaget ägs till 50 % av parterna.
I bolaget agerar Bockasjö affärsutvecklare, medan Platzer kommer bli 100 % ägare till och förvaltare av de färdigutvecklade fastigheterna på marknadsmässiga villkor. Det nya JV-bolaget har fått namnet Sörred Logistikpark.Snabbfakta

ORT: Göteborg, Hisingen
BYGGNADSTYP: Logistikcenter
UTHYRNINGSBAR YTA: 105 000 m² + 24 000 m²
FÄRDIGSTÄLLANDE: 2023–2025
Certifiering: BREEAM-In-Use