Tistlarna LC S3 är en del av den fortsatta projekteringen av Hisingen Logistikpark. Byggnaden har utökat brandskydd som tillåter lagring av däck och annat brandkänsligt gods.

Hisingen Logistikpark är strategiskt placerad i direkt anslutning till Hisingsleden och granne med Göteborgs hamn. Korta avstånd mellan hamn och lager ger låga logistikkostnader.
Med ett väl fungerande vägnät i närområdet, både E6 och E20 passerar förbi 5 km från logistikparken, når man enkelt såväl Stockholm som Köpenhamn och Oslo.

Av fastighetens 21 600 kvadratmeter är 13 500 kvadratmeter uthyrda till Samsung SDS. 8 000 kvadratmeter finns tillgängligt för omedelbar uthyrning. Välkommen!

Snabbfakta

ORT: Göteborg, Hisingen Logistikpark
BYGGNADSTYP: Logistikcenter
UTHYRNINGSBAR YTA: 21 600 m²
TOMTAREAL: 48 300 m²
FÄRDIGSTÄLLANDE: Vår 2019
HYRESGÄST: 13 500 m² Samsung SDS
Certifiering: GreenBuilding