Tistlarna LC S3 är en del av den fortsatta projekteringen av Hisingen Logistikpark. Byggnaden har utökat brandskydd som tillåter lagring av däck och annat brandkänsligt gods. Fastigheten är tillgänglig för omedelbar uthyrning.

Hisingen Logistikpark är strategiskt placerad i direkt anslutning till Hisingsleden och granne med Göteborgs hamn. Korta avstånd mellan hamn och lager ger låga logistikkostnader.
Med ett väl fungerande vägnät i närområdet, både E6 och E20 passerar förbi 5 km från logistikparken, når man enkelt såväl Stockholm som Köpenhamn och Oslo.

Snabbfakta

ORT: Göteborg, Hisingen Logistikpark
BYGGNADSTYP: Logistikcenter
UTHYRNINGSBAR YTA: 21 600 m²
TOMTAREAL: 48 300 m²
FÄRDIGSTÄLLANDE: Vår 2019
HYRESGÄST: Pågående förhandlingar
Certifiering: GreenBuilding