I det strategiskt starka tillväxtområdet Stockholm-Mälardalen uppför vi nu Logistikpark Etuna. Fastigheten kommer att färdigställas första kvartalet 2022 med en yta om ca 20 000 kvadratmeter. Logistikcentret kommer hyras av Apoteket på ett längre hyresavtal.

Eskilstuna har ett strategiskt bra läge i Mälardalen. Inom en 10 mils-radie når man 35 % av Sveriges befolkning vilket gör Eskilstuna till en idealisk placering utifrån ett logistikperspektiv och i en alltmer växande e-handel där utvecklingen och konsumentkraven driver på att varor helst skall levereras samma dag som beställning lagts. 

Den nya fastigheten ligger i anslutning till E20 och kan expanderas med ca 12 000 kvadratmeter.

Logistikpark Etuna kommer att miljöcertifieras efter uppförandet enligt BREEAM-standard. Solceller är en naturlig del i de miljöinstallationer som kommer att gälla för fastigheten. Logistikparkens solceller kommer ligga på en kapacitet på 2800 kW, det kan jämföras med en vanlig anläggning, vars kapacitet oftast landar på 255 kW.
Snabbfakta

ORT: Eskilstuna
BYGGNADSTYP: Logistikcenter
UTHYRNINGSBAR YTA: 20 000 m² – med möjlighet att bygga till 12 000 m²
Tomtareal: 59 000 m²
FÄRDIGSTÄLLANDE: Februari 2022
HYRESGÄST: Apoteket
Certifiering: BREEAM