Nu erbjuder vi ytterligare en effektiv lokal i Europas snabbast växande region. I bästa läge för logistik och distribution. Med utgångspunkt i hållbart byggande och möjlighet till anpassning efter respektive hyresgästs önskemål blir byggnaden maximalt optimerad. Välkommen du också!

E-handeln är inne i en kraftig expansion och beräknas vara fördubblad inom fem år. Det innebär att efterfrågan på strategiskt rätt placerade anläggningar nära slutkund kommer att öka. Etuna 3:s läge och väl utbyggda infrastruktur erbjuder ultimata förutsättningar för just logistik och distribution. E20 i kombination med E18 ger bra kommunikation till Stor-Stockholm och flera andra viktiga städer i såväl Sverige som Norden och alla dess invånare. Närmre än så här, kommer du inte.

I Eskilstuna hittar du också Stockholmsregionens största kombiterminal strategiskt placerad mellan Svealandsbanan och E20. Terminalen är utformad för effektiv och hållbar godshantering med containerladdare som gör att varje container kan fyllas med upp till 25 % mer gods för optimerad fraktkostnad.

Logistikanknuten utbildning på gymnasienivå samt en aktiv högskola, borgar för kvalificerad arbetskraft, en självklarhet i ett starkt tillväxtområde.

Den nya fastigheten kommer att miljöcertifieras efter uppförandet enligt BREEAM-SE Excellent. Solceller är en naturlig del i de miljöinstallationer som kommer att gälla för fastigheten.
Snabbfakta

ORT: Eskilstuna
BYGGNADSTYP: Logistikcenter
UTHYRNINGSBAR YTA: 19 000 m²
Tomtareal: 36 000 m²
FÄRDIGSTÄLLANDE: 2022
Certifiering: BREEAM-SE Excellent