Nu påbörjar vi byggnation av Logistikpark Etuna 2. Fastigheten kommer att färdigställas första kvartalet 2023 med en yta om ca 29 000 kvadratmeter. Logistikcentret kommer hyras av GardenStore Nordic AB på ett längre hyresavtal.

Området erbjuder en väl utbyggd infrastruktur med järnvägsanslutning till och från Eskilstuna i alla vädersträck. E20 i kombination med E18 ger bra kommunikation till flera stora, viktiga städer i såväl Sverige som övriga Norden, en idealisk placering utifrån ett logistik- och e-handelsperspektiv där varor helst skall levereras samma dag som beställning lagts. 

Den nya fastigheten kommer att miljöcertifieras efter uppförandet enligt BREEAM Excellent. Solceller är en naturlig del i de miljöinstallationer som kommer att gälla för fastigheten.
Snabbfakta

ORT: Eskilstuna
BYGGNADSTYP: Logistikcenter
UTHYRNINGSBAR YTA: 29 000 m²
Tomtareal: 47 000 m²
FÄRDIGSTÄLLANDE: Februari 2023
HYRESGÄST: GardenStore Nordic AB
Certifiering: BREEAM Excellent