Nu uppför vi tillsammans med Kilenkrysset ett nytt logistikcenter om 42 000 kvadratmeter i Rosersberg utanför Stockholm. Via avtal med Bockasjö och Kilenkryssets gemensamägda bolag välkomnar vi KICKS som kommer hyra 29 000 kvadratmeter i det nya logistikcentret.

Att logistikcentrat har en placering invid E4:an, är förstås ingen tillfällighet. Regionens infrastruktur ger smidig kommunikation till Nordens alla större städer. Med en kombiterminal som närmsta granne, ger det en optimerad placering för just logistikverksamhet.

Kombiterminalen, med järnväg spåransluten till stambanan, gör att gods som kommer in i hamnen i Gävle kan fraktas med järnväg till Rosersberg för omlastning till container, eller om man så vill, till trailer för vidare transport via vägnätet.

Den nya fastigheten kommer att miljöcertifieras efter uppförandet enligt BREEAM.SE, betygsnivå Excellent. Solceller är en naturlig del i de miljöinstallationer som kommer att gälla för fastigheten. Återstående 13 000 kvadratmeterna finns tillgängligt för uthyrning.

Med utgångspunkt i hållbart byggande och möjlighet till anpassning efter respektive hyresgästs önskemål blir byggnaden maximalt optimerad. Välkommen du också!


Snabbfakta

ORT: Rosersberg, Stockholm
BYGGNADSTYP: Logistikcenter
UTHYRNINGSBAR YTA: 42 000 m²
Tomtareal: 71 000 m²
FÄRDIGSTÄLLANDE: 2023
HYRESGÄST: KICKS 29 000 m²
Certifiering: BREEAM In-Use Excellent