Med placering i ett av norra Stockholms mest tillgängliga områden uppförs Åhléns Logistikcenter via ett samarbete mellan Kilenkrysset och Bockasjö. Fastigheten kommer att färdigställas under 2021 med en yta om 37 560 kvadratmeter. Logistikcentret kommer hyras av Åhléns på ett längre hyresavtal.

Markarbetena påbörjas omgående och det nya högautomatiserade logistikcentret kommer vara inflyttningsklart senhösten 2021. Det nya logistikcentret kommer ägas av det bolag som Bockasjö och Kilenkrysset äger 50 % vardera av.

Fastigheten kan expanderas och byggas till med ytterligare ca 10 000 kvadratmeter. Investering i byggnationen, inkluderat tillbyggnation, uppgår till ca 650 mkr.Ögonblicksbilder från Rosersberg – Åhléns Logistikcenter från byggstart till färdigställande.Snabbfakta

ORT: Rosersberg, Stockholm
BYGGNADSTYP: Logistikcenter
UTHYRNINGSBAR YTA: 37 560 m²
TOMTAREAL: 60 000 m²
FÄRDIGSTÄLLANDE: 2021
HYRESGÄST: Åhléns
Certifiering: BREEAM-In-Use