Nu uppför vi 7:21, Volvo Cars nya logistikfastighet på Hisingen i Göteborg. Fastigheten, om 22 900 kvm, är en del av Bockasjös och Platzers gemensamägda JV-bolag, Sörred Logistikpark.

Platzer och Bockasjö har tecknat avtal med Volvo Cars om att hyra 22 900 kvm LOA nyutvecklad logistikbyggnad. Hyresavtalet är på 10 år med grön bilaga.

Logistikbyggnaden kommer miljöcertifieras enligt BREEAM-SE Excellent och utrustas med bergvärme med värmeåtervinning samt solcellsanläggning om 500 kW. Beräknat tillträde den 1 mars 2023 med förtida tillträde av vissa lagerytor den 15 december 2022.

Sörred Logistikpark har ett attraktivt logistikläge nära fordonsindustrin och Göteborgs hamn i Torslandaområdet. Närheten till hamnen och den goda infrastrukturen gör att området, sedan länge varit ett attraktivt område för industri, logistikanläggningar och global handel. I dagsläget finns redan många aktörer inom dessa områden. Sörred Logistikpark visar hur kombinationen mellan strategiskt läge och en attraktiv produkt med höga hållbarhetsambitioner attraherar starka partners.

Det som gör Sörred Logistikpark så intressant, är möjligheten till ett utökat höglager. Detaljplanen tillåter höglager uppåt 40 meter vilket är unikt för området. Snabbfakta

ORT: Göteborg, Hisingen
BYGGNADSTYP: Logistikcenter
UTHYRNINGSBAR YTA: 22 900 m²
Tomtareal: 54 000 m²
FÄRDIGSTÄLLANDE: 2023
HYRESGÄST: Volvo Cars
Certifiering: BREEAM-SE Excellent