För hyresgästen Ellos Group har vi uppfört Viareds Logistikcenter. Logistikfastigheten samlar huvuddelen av Ellos Groups Home-verksamhet. Verksamhet som tidigare varit lokaliserad på fem olika platser.

Fastigheten uppförs i två etapper. Etapp ett omfattar en uthyrningsbar yta om 34 650 kvadratmeter. Fastigheten kan byggas till med ytterligare 18 200 kvadratmeter om Ellos avropar den option om tillbyggnad som möjliggör denna expansion. Del ett av Viareds Logistikcenter var klar för inflyttning hösten 2019.

Snabbfakta

ORT: Borås, Viared Västra
BYGGNADSTYP: Logistikcenter
UTHYRNINGSBAR YTA: 34 650 m²
TOMTAREAL: Ca 95 600 m²
FÄRDIGSTÄLLANDE: Höst 2019
HYRESGÄST: Ellos AB
Certifiering: GreenBuilding