Tistlarna LC S3 är en del av Hisingen Logistikpark. Byggnaden har utökat brandskydd som tillåter lagring av däck och annat brandkänsligt gods.

Hisingen Logistikpark är strategiskt placerad i direkt anslutning till Hisingsleden och granne med Göteborgs hamn. Korta avstånd mellan hamn och lager ger låga logistikkostnader.
Med ett väl fungerande vägnät i närområdet, både E6 och E20 passerar förbi 5 km från logistikparken, når man enkelt såväl Stockholm som Köpenhamn och Oslo.

Av fastighetens 21 600 kvadratmeter är 13 500 kvadratmeter uthyrda till Samsung SDS. 8 000 kvadratmeter finns tillgängligt för omedelbar uthyrning. Välkommen!Snabbfakta

ORT: Göteborg, Hisingen Logistikpark
Byggnadstyp: Logistikcenter
UTHYRNINGSBAR YTA: 21 600 m²
Tomtareal: 48 300 m²
Färdigställande: 2019
HYRESGÄST: 13 500 m² Samsung SDS
Certifiering: GreenBuilding