Ett ombyggnadsprojekt där det sker en omställning av lokaler från plastfabrik till logistikanläggning.

Hyresgäster är Budbolaget AB och EG Distribution AB som i denna byggnad får effektiva lokaler för sina verksamheter.

Fastigheten såldes 2007 till Kungsleden AB.

Snabbfakta

Ort: Borås
Byggnadstyp: Logistikcenter
Uthyrningsbar yta: 15 000 m²
Färdigställande: 2006
Avyttrad: 2007
Hyresgäst: Budbolaget AB och EG Distribution AB