Ombyggnad av ett textilt beredningsverk på 40 000 m² till en modern logistikanläggning. Hyresgäst är Ericsson AB där man konsoliderar fyra lagerverksamheter till en verksamhet i en för ändamålet anpassad byggnad.

Anläggningen blev hösten 2009 Ericsson AB:s Europalager. 2007 såldes fastigheten till Kungsleden AB.

Snabbfakta

Ort: Borås
Byggnadstyp: Logistikcenter
Uthyrningsbar yta: 40 000 m²
Färdigställande: 2006
Avyttrad: 2007
Hyresgäst: Ericsson AB