Nybyggnation av en 35 100 m² modern logistikanläggning i Rosersberg.

Byggnaden ligger i ett av norra Stockholms mest tillgängliga områden. Hyresgäst är Bring Parcels AB. Med utgångspunkt i hållbart byggande och möjlighet till anpassning efter hyresgästens önskemål är byggnaden maximalt optimerad.

Att Rosersbergs Logistikcenter har en placering invid E4:an, är förstås ingen tillfällighet. Regionens infrastruktur ger smidig kommunikation till Nordens alla större städer. Med en kombiterminal som närmsta granne, ger det en optimerad placering för just logistikverksamhet.

Kombiterminalen, med järnväg spåransluten till stambanan, gör att gods som kommer in i hamnen i Gävle kan fraktas med järnväg till Rosersberg för omlastning till container, eller om man så vill, till trailer för vidare transport via vägnätet.


Snabbfakta

ORT: Rosersberg
Byggnadstyp: Logistikcenter
UTHYRNINGSBAR YTA: 18 000 m²
Tomtareal: 38 000 m²
Färdigställande: 2020
HYRESGÄST: Bring Parcels AB
Certifiering: BREEAM In-Use