Nybyggnation av en 55 000 m² modern logistikanläggning i Virades industripark utanför Borås. 

Hyresgäst är DHL AB som avvecklar fyra mindre logistikverksamheter i Borås för att samla all verksamhet på ett ställe i en modern och effektiv logistikbyggnad.

Fastigheten såldes 2012 till Wilfast AB.

Snabbfakta

ORT: Borås
BYGGNADSTYP: Logistikcenter
UTHYRNINGSBAR YTA: 55 000 m²
Nybyggnation: 2009
Tillbyggnad: 2011
Avyttrad: 2012
HYRESGÄST: DHL AB