Logistikpark Etuna ligger i det strategiskt starka tillväxtområdet Stockholm-Mälardalen. Fastigheten färdigställdes första kvartalet 2022 med en yta om ca 20 000 kvadratmeter. Logistikcentret hyrs av Apoteket på ett längre hyresavtal.

Eskilstuna har ett strategiskt bra läge i Mälardalen. Inom en 10 mils-radie når man 35 % av Sveriges befolkning vilket gör Eskilstuna till en idealisk placering utifrån ett logistikperspektiv och i en alltmer växande e-handel där utvecklingen och konsumentkraven driver på att varor helst skall levereras samma dag som beställning lagts. 

Den nya fastigheten ligger i anslutning till E20 och kan expanderas med ca 12 000 kvadratmeter.

Logistikpark Etuna miljöcertifieras efter uppförandet enligt BREEAM-standard. Solceller är en naturlig del i de miljöinstallationer som gäller för fastigheten. Logistikparkens solceller ligger på en kapacitet på 2800 kW, det kan jämföras med en vanlig anläggning, vars kapacitet oftast landar på 255 kW.Snabbfakta

ORT: Eskilstuna
Byggnadstyp: Logistikcenter
UTHYRNINGSBAR YTA: 20 000 m² – med möjlighet att bygga till 12 000 m²
Tomtareal: 59 000 m²
Färdigställande: Februari 2022
HYRESGÄST: Apoteket
Certifiering: BREEAM In-Use