Nybyggnation av en 35 100 m² modern logistikanläggning i Göteborg.

Byggnaden är belägen på Hisingen Logistikpark, ett stenkast från Göteborgs hamn. Hyresgäster är Outnorth AB och Bagaren och Kocken AB.

Hisingen Logistikpark är strategiskt placerad i direkt anslutning till Hisingsleden och granne med Göteborgs hamn. Korta avstånd mellan hamn och lager ger låga logistikkostnader.
Med ett väl fungerande vägnät i närområdet, både E6 och E20 passerar förbi 5 km från logistikparken, når man enkelt såväl Stockholm som Köpenhamn och Oslo.

Snabbfakta

ORT: Göteborg, Hisingen Logistikpark
BYGGNADSTYP: Logistikcenter
UTHYRNINGSBAR YTA: 35 100 m²
TOMTAREAL: 79 000 m²
FÄRDIGSTÄLLANDE: 2020/21
HYRESGÄST: Outnorth AB, Bagaren och Kocken AB
Certifiering: BREEAM In-Use