Åhléns Logistikcenter har, via ett samarbete mellan Kilenkrysset och Bockasjö, uppförts i ett av norra Stockholms mest tillgängliga områden. Fastigheten färdigställdes under 2021 med en yta om 37 560 kvadratmeter. Logistikcentret hyrs av Åhléns på ett längre hyresavtal.

Det nya högautomatiserade logistikcentret var inflyttningsklart senhösten 2021. Det nya logistikcentret ägs av det bolag som Bockasjö och Kilenkrysset äger 50 % vardera av.

Fastigheten kan expanderas och byggas till med ytterligare ca 10 000 kvadratmeter. Investering i byggnationen, inkluderat tillbyggnation, uppgår till ca 650 mkr.Ögonblicksbilder från Rosersberg – Åhléns Logistikcenter.

Snabbfakta

ORT: Rosersberg, Stockholm
Byggnadstyp: Logistikcenter
UTHYRNINGSBAR YTA: 37 600 m²
Tomtareal: 60 000 m²
FÄRDIGSTÄLLANDE: 2021
HYRESGÄST: Åhléns
Certifiering: BREEAM In-Use