Sedan starten 2002 har andelen projekt vi påbörjat och slutfört ständigt ökat. Våra mål är högt satta, att bli bäst på att bygga moderna, effektiva och miljövänliga logistikbyggnader. Här hittar du dem alla, både färdigställda och nu pågående byggprojekt.