Bäst att göra det klart med en gång; idéerna, kunskapen och vetenskapen om logistik utvecklas i ett högt tempo. Från att ha varit något endast militären brydde sig om, är logistik idag ett sätt att driva affärerna utifrån ett effektivt flödesperspektiv. Därför kan det du läser om dagens logistik nu, vara historia redan i morgon. Eller idag. Så fort går det. Men vi gör ett försök.

Att logistiken har sitt ursprung i det militära råder det ingen tvekan om. Napoleon sägs vara en av de första som tidigt förstod betydelsen av att kontrollera, säkra och effektivisera tillförseln av varor. Med tiden skulle han bli Frankrikes kejsare och under Napoleons styre inrättade också franska armén tjänsten Générale de Logistique, fritt översatt ”logistikgeneral”.


EN FRÅGA OM LIV OCH DÖD.

Att det var just inom det militära som logistiken kom att utvecklas är inte så konstigt. Säkra leveranser i rätt tid och på rätt plats var och är inte bara kostnadseffektivt och miljövänligt – utan en fråga om liv och död. Det är bland annat därför logistiken är av avgörande betydelse för om räddningsinsatser vid naturkatastrofer ska bli framgångsrika eller inte. Då läggs stor möda på att planera och beräkna transporter omsorgsfullt. Ordet logistik kommer för övrigt just från grekiskans logistik – praktisk räknekonst.


”I don´t know shit about
this thing called logistics,
but I for sure want a
hell of a lot of it.”

George Patton (1885–1945)
Amerikansk pansargeneral under andra världskriget.Under andra världskriget kom logistiken att utvecklas mycket snabbt. Framförallt i USA. När freden sedan kom, anammade näringslivet kunskaperna och runt om i styrelserummen missionerades begrepp som ”industrial logistics” och ”business logistics”. Med tiden kom man att fokusera på mer än bara teknik och fysiska produktflöden – strategiska och organisationsmässiga aspekter blev också en del av logistikbegreppet. Sedan 1950-talet har logistiken utvecklats i en rasande fart och fått allt större betydelse för näringsliv och samhälle. Idag är logistik för alla typer av flöden en självklar och integrerad del i alla företags verksamheter.


THE TOYOTA WAY.

Naturligtvis är historiens landvinningar, som ligger till grund för dagens logistik, betydligt fler och inte endast kopplade till den militära logistiken. Utvecklingen av infrastruktur, transportmedel och tillverkning har exempelvis varit av större betydelse – från de grekiska roddfartygens intåg i historien runt 300 f.Kr. över ångmaskinens revolutionerande effekt på industri och samhälle till Malcom P. McLeans uppfinnande av sjöcontainer 1956 och Toyotas tillverkningsfilosofi som ett strategiskt vapen i bilindustrin. Säg den västerländske industriledare som inte sneglat på Toyota eller haft deras lilla skrift The Toyota way i skrivbordslådan. För visst handlar logistiken till syvende och sist om vad Toyotas grundare Kiichiro Toyoda sa redan 1938: ”Just-in-time är grundprincipen i min plan. Regeln är att inget gods ska fraktas för tidigt eller för sent”.

Utdrag från boken Logistik, text Anders Nygren