Laddstolparna ger både oss, våra samarbetspartner och kollegor och leverantörer på besök möjlighet att ladda energi – och det samtidigt som vi jobbar. Att det dessutom är miljövänlig energi som släpper ut minimalt med koldioxid är förstås positivt.

Om elen som används till att ladda en elbil är producerad av vindkraft eller vattenkraft, är CO2-avtrycket per körd kilometer väldigt nära noll. Är elen producerad på konventionellt sätt blir CO2-avtrycket större. Men skillnaden till vanliga bilar är i fortfarande stor: En elbil förbrukar mer än 80 procent av den energi som laddats i batteriet till framdrift – medan knappt 20 procent går till spillo. I en bensin- eller dieselbil är proportionerna direkt omvända. Här är det bara 20 procent av den energi som hälls i tanken som används till framdrift. Resten förloras som friktion i motorns rörliga delar. Och det finns många sådana i en vanlig bil.

Det betyder att för varje kilometer en elbil kör släpps det i genomsnitt ut 61 gram koldioxid. Medan en dieselbil i genomsnitt släpper ut 130 gram, och en bensinbil 157 gram. Det vill säga, även om man laddar sin elbil med konventionellt producerad el, är koldioxid-utsläppen per körd kilometer ändå hälften av diesel- och bensinbilars utsläpp. Att elbilen dessutom varken släpper ut NO2, partiklar eller buller är förstås också ett plus!

I dagsläget är 60 % av Bockasjös bilpark eldriven.

Källa: Öresundskraft