Så här några veckor innan en ny hösttermin drar igång, kan vi inte låta bli att berätta om det senaste siffrorna.

I år har nämligen så många som 93,3 % av de elever som fått hjälp av Destination Gymnasiet klarat minst godkänt i mattebetyg. Det innebär att Destination Gymnasiet i år gör sitt bästa resultat hittills. Visst blir man stolt!


FRAMGÅNGSRECEPTET?

Genom att lyssna och fånga upp synpunkter från elever från föregående år, gjordes några korrigeringar i årets upplägg. Bland annat kortades tiden från 120 minuter till 90 minuter. Det ledde till att tre pass per studiecoach kunde erbjudas på söndagarna i stället för två – på så sätt fick fler elever möjlighet att ta del av matten på söndagar.

Av de elever som startade under höstterminen, och har läst extra hos Destination Gymnasiet under hela läsåret, har 98% klarat minst godkänt. Om vi räknar samtliga elever, oavsett när de börjat i mattehjälpen, är resultatet 93,3%. Majoriteten av Destination Gymnasiets 70 elever har på så sätt fått möjlighet att söka in på gymnasiet och lära sig att de också har all möjlighet att lyckas här i livet.


VÅR FRAMTID!

Årets resultat är strålande och vi är förstås stolta, genom att stödja Destination Gymnasiet medverkar vi till att riva den mur som ett underkänt betyg innebär. Men det står också klart att behovet inte har minskat. För att kunna hjälpa så många ungdomar som möjligt behöver fler vara med. Destination Gymnasiets målsättning är ett samhälle där alla elever får med sig en gedigen grundskoleutbildning och på så sätt kan ta sig vidare till gymnasiet. Vi tror på framtiden för Borås och alla våra fantastiska ungdomar. Är du också intresserad att hjälpa till, kan du höra av dig till Destination Gymnasiet.