Vi är tacksamma och väldigt glada över att få vara med och bidra i sammanhang som känns angelägna. Angelägna för Borås, vår stad, men framför allt, för den enskilde individen som får ta del av de olika projekten. Destination Gymnasiet är just ett sådant. Ett angeläget projekt som bygger hela Borås stad.

På Bockasjö vet vi hur viktigt det är att konkurrera med kunskap. Det har gjort oss framgångsrika. De som känner oss vet att vi till vardags gillar att bygga. Vanligtvis stora logistikfastigheter, men att vara med och kanske bidra till att bygga en enda elevs framtid, känns inte det snäppet mer värdefullt? Det tycker vi.


MEN HUR GÅR DET TILL?

Destination Gymnasiets målsättning är ett samhälle där alla elever får med sig en gedigen grundskoleutbildning och på så sätt kan ta sig vidare till gymnasiet. Varje söndag får ett femtiotal elever hjälp med att förbättra sig i engelska och matematik.

I mindre grupper går man igenom och repeterar det eleverna gjort i skolan. Motivation och inspiration är en viktig och bidragande del i att nå ett godkänt betyg. Undervisningen är frivillig, men när man skrivit på Destination Gymnasiets kontrakt, förbinder man sig att delta i undervisningen. Målet och förväntningarna är att alla elever, 100 %, ska nå godkänt betyg. Eller bättre!


INTE ENS A-BARNEN!

D är en tuff tjej med massor av tonårsenergi och en av de elever som valt att ta del av den möjlighet Destination Gymnasiets ger. Här är hennes historia:

Jag saknade betyg när jag startade upp på höstterminen. I och med att jag hade skrivit på Destination Gymnasie-kontraktet var det som att jag hade lovat både mig själv, och studiecoacherna, att göra mitt bästa och ta den här chansen seriöst.

D berättar (så där lite trotsigt stolt) att hon har skrivit A på sitt matteprov. – Alla var förvånade för inte ens ”A-barnen” hade fått A på provet.
Det kommer inte bli D:s slutbetyg men den självkänsla och den utveckling som hon har byggt upp under året är fantastisk att se. D är en av de elever som gjort enorma framsteg.


Genom att stödja Destination Gymnasiet medverkar vi till att riva den mur som ett underkänt betyg innebär. För oss är det en hjärteviktig fråga!