Bockasjö har tecknat ett hyresavtal med Volvo Car Corporation (VCC). VCC kommer hyra 8 000 kvadratmeter i en av de fastigheter Bockasjö uppför på Hisingen. Inflyttning beräknas ske under våren 2021. 

Bockasjö befinner sig i stark expansion. Förutom två byggnader som just nu färdigställs på Hisingen, bygger man två logistikcenter i Stockholm. Ett av dessa kommer hyras av Åhléns. Dessa två fastigheter ägs gemensamt med Kilenkrysset.

I Eskilstuna påbörjas inom kort byggnationen av ett nytt logistikcenter som kommer hyras av Apoteket när det står klart i slutet av året. 

I Bockasjös joint venture med Platzer pågår markarbeten och färdigställandet av mark om ca 300 000 kvadratmeter som möjliggör byggnation av sex nya logistikcenter på Hisingen. Byggstart för första fastigheten sker efter sommaren. 

Pågående byggnationer, markarbeten och planerade investeringar uppgår till ca 2,5 miljarder kronor. 

– Efterfrågan på logistikytor ökar starkt som en konsekvens av den ökande e-handeln som under 2020 uppgick till ca 130 miljarder kronor jämfört med 80 miljarder kronor 2019, säger Joakim Hedin, VD på Bockasjö.  

Fakta

Med säte i Borås verkar Bockasjökoncernen inom förvaltning och fastighetsutveckling, inom logistikområdet på strategiska logistikorter i Sverige.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Joakim Hedin, VD Bockasjö AB, mobil 0705-21 53 00, e-mail joakim@bsgr.se