Platzer och Bockasjö har tecknat avtal med Schenker Logistics AB som etablerar sig på 30 000 kvm på fastigheten Sörred 8:12 i Sörred Logistikpark. Hyresavtalet är på 10 år med grön bilaga. Tillträdet beräknas till våren 2023. Uthyrningen är den tredje på kort tid för Platzers och Bockasjös gemensamma satsning Sörred Logistikpark och innebär att 77 200 kvm av totalt 135 000 kvm är uthyrt. 

Platzer och Bockasjö välkomnar Schenker Logistics som hyresgäst i Sörred Logistikpark. Logistikleverantören etablerar sig på 30 000 kvm LOA i en nyproducerad logistikbyggnad om totalt 43 000 kvm LOA på fastigheten Sörred 8:12. Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM-SE Excellent och utrustas med en solcellsanläggning om 500 kW. Hyresavtalet är på 10 år med grön bilaga. Beräknat tillträde är den 1 april 2023.

Schenker Logistics är en av världens ledande leverantörer av globala logistiktjänster för industri och handel. Satsningen på en ny logistikbyggnad i Sörred Logistikpark innebär att Schenker Logistics fortsatt kan möta den höga efterfrågan på sina tjänster på den svenska marknaden. 

– Det är väldigt inspirerande att idag kunna berätta om vårt nästa stora steg på vår tillväxtresa. Det följer den strategiska plan vi på Schenker Logistics utformat och arbetat efter under ett antal år och där vi kunnat uppvisa en väldigt god tillväxt med både nya och befintliga kunder. Etableringen i Sörred Logistikpark passar väldigt väl in i vår strategi samtidigt som fastighetens utformning och geografiska läge ger oss precis de fördelar vi söker, säger Håkan Nydén, ceo Schenker Logistics & Head of Contract Logistics Cluster SE/DK.

Sörred Logistikpark har ett attraktivt logistikläge nära fordonsindustrin och Göteborgs hamn i Torslandaområdet. Under det först halvåret 2022 har JV-bolaget hyrt ut 77 200 kvm LOA av logistikparkens totala 135 000 kvm. Kvarvarande ytor består av två byggnader om 30 000 kvm LOA respektive 15 000 kvm LOA, samt 13 000 kvm LOA i byggnaden som nu utvecklas i och med affären med Schenker Logistics.  

– Avtalet med Schenker Logistics är mycket glädjande. Vi är glada över att få vara en del i Schenker Logistics framgångar. Sedan den 1 januari i år har vi tecknat tre hyresavtal om totalt 77 200 kvm vilket visar på den stora efterfrågan vi har för etableringar i området. Vi har nu cirka 60 000 kvm kvar att hyra ut, sedan är det fullt, säger Joakim Hedin, vd på Bockasjö.

– Vi är glada över att kunna välkomna Schenker Logistics som hyresgäst och att vi genom uthyrningen möjliggör att de kan fortsätta växa på den svenska marknaden. Uthyrningen är ännu ett styrkebesked för Sörred Logistikpark och visar att vi tillsammans med Bockasjö har skapat en långsiktig, hållbar och attraktiv produkt på Sveriges bästa logistikläge, säger P-G Persson, vd på Platzer.Fakta

SÖRRED LOGISTIKPARK är ett Joint Venture-bolag (JV) mellan Bockasjö och Platzer där parterna äger 50 % vardera. Tillsammans ska bolagen utveckla 135 000 kvm attraktiv logistikyta i Torslandaområdet på fastigheterna Sörred 8:12 och Sörred 7:21. Inom JV:t agerar Bockasjö affärsutvecklare och Platzer blir därefter 100 % ägare till och förvaltare av de färdigutvecklade fastigheterna på marknadsmässiga villkor.  

Med säte i Borås verkar BOCKASJÖKONCERNEN inom förvaltning och fastighetsutveckling, inom logistikområdet på strategiska logistikorter i Sverige. 

PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborg till ett värde om 26 mdkr. Platzeraktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Joakim Hedin, VD Bockasjö AB, tel: 0705-21 53 00
P-G Persson, VD Platzer Fastigheter AB, tel: 0734-11 12 22