I november 2011 flyttade Schenker Logistics AB in i den nya fastigheten vid Landvetter Airport City. Fastigheten som uppförts och ägs av Bockasjö AB omfattar 31 540 m² uthyrningsbar yta. Hela fastigheten hyrs av Schenker Logistics AB på ett längre avtal.

Fastigheten byggs nu till med 18 900 m² och kommer efter tillbyggnationen att uppgå till 50 440 m² uthyrningsbar yta. Anledningen till tillbyggnationen är att Schenker Logistic AB har tecknat avtal med Intersport gällande lagring och hantering av deras sortiment för den svenska marknaden.

Fastigheten ägs av Bockasjö AB, som är specialiserad på att bygga, äga och förvalta större logistikfastigheter. Schenker Logistic AB ingår i Deutsche Bahn koncernen som är ett av världens största logistik- och transportföretag.

– Vi gläder oss åt Schenkers Logistics ABs kraftiga expansion. Det är inspirerande att få samarbeta med en så professionell aktör , säger Joakim Hedin VD för Bockasjö AB.

– Att redan efter ett tre månader kunna expandera verksamheten är mycket glädjande. Avtalet med Intersport innebär att vi kommer att nyanställa ca 40–50 personer, säger Mats Olsson VD, för Schenker Logistics AB i Sverige. Bockasjö gör ett fantastiskt bra jobb och vårt samarbete fungerar exemplariskt, säger Mats Olsson vidare.

Den 23 april är det invigning av Business Park Landvetter. Tillbyggnaden skall stå klar den 1 september i år.

Byggnaden avses att miljöcertifieras enligt Green Building standard, vilket innebär att energianvändningen är 25 % lägre än Boverkets byggregler (BBR). Anläggningen är byggd för att minska förbrukningen av elektricitet och värme.

Schenker Logistics AB är det företag inom Schenker AB som tillhandahåller logistik- och lagringstjänster. Företaget sysselsätter cirka 500 personer i Sverige och omsätter mer än en halv miljard kronor. Schenker Logistics AB tillhör den globala DB Schenkerkoncernen, ett av världens ledande nätverk inom transport och logistik. Koncernen omsätter drygt 13 miljarder euro och har cirka 55 000 medarbetare i 150 länder.

Bockasjökoncernen verkar inom områdena fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och kapitalförvaltning. För mer information se www.bockasjo.se.

Frågor besvaras av:
Bockasjö AB Joakim Hedin 0705-215 300
DB Schenker Logistics AB Mats Olsson 0702-338 302