Bockasjö AB och tjänstepensionsbolaget Alecta säljer hela sitt innehav i det gemensamägda bolaget Logistikfastigheter Sverige AB, som bildades våren 2016 med säte i Borås, till det amerikanska bolaget Prologis Inc vars europeiska fond Prologis European Logistics Fund (PELF) är köpare av aktierna. Prologis Inc är en av världens största ägare av logistikfastigheter.

Logistikfastigheter Sverige äger 11 fastigheter med en uthyrningsbar area om 295 000 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i Helsingborg, Göteborg – Hisingen, Göteborg Landvetter Airport, Örebro, Västerås, Eskilstuna och Arlanda Stad. Affären genomförs till ett underliggande fastighetsvärde om 3,8 miljarder vilket är en ny rekordnivå i Sverige.

När Alecta och Bockasjö 2016 bildade Logistikfastigheter Sverige AB så var vårt gemensamma mål att inom fem år bygga upp ett bestånd till ett värde om 3 miljarder. Vi har klarat det målet på halva tiden samtidigt som vi sett en stark värdeutveckling under de tre senaste åren. När vi erbjöds möjligheten att sälja till ett av världens största bolag inom området – Prologis, kände vi att tidpunkten var rätt, säger Joakim Hedin, VD för Logistikfastigheter Sverige AB tillika VD i Bockasjö AB.

Det bestånd som är uppbyggt inom Logistikfastigheter Sverige AB är ett av det bästa på marknaden – fastigheter av yppersta kvalité, belägna på de bästa logistikorterna med AAA-hyresgäster. Marknadsläget och det faktum att det gemensamma målet är uppfyllt bidrog till ett beslut om att sälja koncernen, säger Thomas Dansk, styrelseordförande för det gemensamägda bolaget Logistikfastigheter Sverige AB och Asset Manager på tjänstepensionsbolaget Alecta.

Fakta

Alecta är Sveriges största pensionsbolag med ett förvaltat kapital om ca 870 miljarder. Alecta är ett ömsesidigt bolag som ägs av sina 2.1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder. Alecta är därmed en av de största ägarna på Stockholmsbörsen.

Med säte i Borås verkar Bockasjö-koncernen inom utveckling av fastigheter med inriktning mot logistik i Sverige. Koncernen ägs till lika delar av Joakim Hedin och Paul Frankenius.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Joakim Hedin, VD Bockasjö AB, mobil 0705-21 53 00, www.bockasjo.se
Thomas Dansk, Asset Manager Alecta, mobil 0732-300 225, www.alecta.se