Den tidigare postterminalen på Bockasjögatan i Borås får nya ägare. Fastigheten köps av ett nybildat bolag Bockasjö AB som är ett helägt dotterbolag till Logistikfastigheter i Borås AB.

Ägare till Logistikfastigheter AB är Joakim Hedin och Paul Frankenius med 50 % vardera. Säljare är Terminal Real Estate AB, ett bolag som för några år sedan förvärvade ett tiotal postfastigheter och terminaler.

Fastigheten på Bockasjögatan uppfördes delvis i början på 70-talet men byggdes om och till och fick sitt nuvarande utförande 1987. Fastigheten omfattar totalt ca 25 000 m² uthyrningsbar yta.

Fastigheten är idag fullt uthyrd till Posten Åkeri, Posten Kassaservice, Total Logistik och NetOnNet. Fastigheten har ett strategiskt centralt läge för sitt ändamål.

– Vi ser det här objektet i allmänhet och logistikfastigheter i Borås i synnerhet som en intressant investering. Behovet av lager- och logistikfastigheter bedömer vi kommer att öka. Borås har ett strategiskt läge både geografiskt och kunskapsmässigt. Det finns en långvarig tradition inom logistikområdet kopplat till Borås och vi ser ett utökat behov av fastigheter inom det här området, säger Joakim Hedin och Paul Frankenius som inte är främmande för ytterligare investeringar inom området.

Joakim Hedin var fram till hösten 2001 huvudägare och VD i IMG AB noterat på börsens O-lista, då bolaget förvärvades av KF. Verksamheten drivs idag under namnet Pan Vision AB. Sedan hösten 2001 har Joakim Hedin ägnat sig åt investeringar i verksamheter och fastigheter samt styrelseuppdrag. Joakim Hedin driver också en konsultverksamhet med inriktning på företagsöverlåtelser och omstruktureringar.

Paul Frankenius var fram till hösten 2000 v.VD för JC med ansvar för inköp. Sedan hösten 2000 har Paul Frankenius ägnat sig åt investeringar i verksamheter och fastigheter. Paul Frankenius innehar posten som v.VD i Kapp Ahl AB sedan sommaren 2002. Paul Frankenius äger flera fastigheter däribland f d Josefssons Postorder om 33 000 m² på Viared där idag Total Logistik AB är beläget.

Frågor besvaras av:
Joakim Hedin 0705 – 21 53 00
Paul Frankenius 0702 – 70 80 90