På bilden från vänster: Daniel Parkhagen DOOT, Joakim Hedin Bockasjö, Mårten Koshko PostNord TPL och Fredrik Klingberg PostNord


I mitten på december togs det första officiella spadtaget för byggandet av PostNords nya fastighet för tredjepartslogistik vid Göteborg Landvetter Airport.

– Bygget har pågått ett tag men det känns ändå roligt att kunna bocka av denna symboliskt viktiga milstolpe, säger Mårten Koshko, Affärsutvecklingschef, PostNord TPL.

PostNord TPL har haft en mycket god tillväxt i alla regioner under de senaste åren. Det är denna positiva trend som föranleder den nya etableringen i logistikparken vid Göteborg Landvetter Airport.

PostNord TPL kommer att hyra hela fastigheten på 46 000 kvadratmeter. Den första etappen omfattar cirka 20 000 kvadratmeter och kommer att vara klar för inflyttning den 1 juni 2020. Resten av byggnaden kommer att vara inflyttningsklar under hösten 2020.

– För närvarande pågår ett intensivt arbete från alla parter med att färdigställa fastigheten så att den kan tas i drift enligt tidplanen. För vår del ligger fokus just nu på layout, lagerinredning, hanteringsteknik och IT-infrastruktur, säger Mårten Koshko, Affärsutvecklingschef, PostNord TPL.

Landvetter Logistik Center, som ägs av Bockasjö, uppför logistikfastigheten. Fastigheten är Green Building-klassad, med låg energiförbrukning och kommer vara förberedd för att utrustas med solceller.

– Byggnationen går enligt plan. Detta är vårt femte projekt med PostNord-koncernen, vilket gläder oss, säger Joakim Hedin, VD, Bockasjö och VD, Landvetter Logistik Center.

Fakta

Med säte i Borås verkar Bockasjökoncernen inom förvaltning och fastighetsutveckling, inom logistikområdet på strategiska logistikorter i Sverige. Koncernen ägs till lika delar av Joakim Hedin och Paul Frankenius.

PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2018 hade koncernen cirka 30 000 anställda och en omsättning på 37,7 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Joakim Hedin, VD Landvetter Logistik Center AB, mobil 0705-21 53 00, e-mail joakim@bsgr.se
Mårten Koshko, Affärsutvecklingschef, PostNord TPL AB, mobil 0707-24 45 76, e-mail marten.koshko@tpl.postnord.com