Ett längre hyresavtal har tecknats med PostNord Logistics TPL AB om att uppföra en 35 000 m² stor logistikanläggning granne med den fastighet som PostNord Logistics hyr av Bockasjö AB vid E 6:an i Helsingborg. Byggnationen startar under våren 2013 och inflyttning planeras till sommaren 2014.

Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt Green Building, vilket innebär att anläggningen byggs för att minska förbrukningen av elektricitet och värme, dvs att energianvändningen blir 25% lägre än Boverkets Byggregler (BBR).

Fastigheten kommer att ägas av Bockasjö AB, som är specialiserat på att bygga, äga och förvalta större logistikfastigheter.

Sedan tidigare finns ett omfattande och väl fungerande samarbete mellan företagen. PostNord Logistics hyr på ett längre avtal grannfastigheten om 30 000 m² vid E6:an i Helsingborg. Den nya anläggningen beräknas sysselsätta ca 100 personer.

– Vi befinner oss i en stark tillväxt på den svenska marknaden och vårt samarbete med Bockasjö AB fungerar väldigt bra. Därför ser vi fram emot att utvidga detta redan väl fungerande samarbete, säger Atna Nasiopoulos, VD PostNord Logistics TPL AB.

– Vi gläder oss åt PostNord Logistics TPL ABs expansion och behov av mer ytor. Det är inspirerande att få samarbeta med en så professionell aktör, säger Joakim Hedin, VD för Bockasjö AB.

– Helsingborg är ett mycket intressant logistikområde med stor potential och många affärsmöjligheter säger Håkan Lindberg, Area Manager på PostNord Logistics TPL AB. Fastigheten får ett strategiskt läge utmed E6:an i Helsingborg vilket passar oss och våra kunder ypperligt.

PostNord Logistik TPL AB ingår i PostNordkoncernen och är den snabbast växande, och den ledande tredjepartsoperatören i Sverige. Företaget omsätter ca 1,2 mdkr och är lokaliserad i moderna fastigheter i Stockholm, Norrköping, Göteborg, Helsingborg och Köpenhamn med en total lageryta på 320 000 m². Verksamheten är fokuserad kring segmenten dagligvaror, e-handel, alkoholhaltiga drycker, bygg och trädgård, konfektion och skor, läkemedel och hygien, hemelektronik samt böcker och media. För mer information se www.postnord.com

Bockasjökoncernen verkar inom områdena fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och kapitalförvaltning. För mer information se www.bockasjo.se

Frågor besvaras av:
Bockasjö AB Joakim Hedin 0705-215 300
PostNord Logistics AB Håkan Lindberg, 010-455 50 13