Översiktsbild över de två tomterna i Sörred Logistikpark. På fastigheten Sörred 7:21 (till vänster i bild) kommer Platzer och Bockasjö uppföra den nya logistikbyggnaden åt Volvo Cars.

Platzer och Bockasjö välkomnar Volvo Cars som första hyresgästen i Sörred Logistikpark, Torslanda. Avtalet är på 10 år med grön bilaga och omfattar 22 900 kvm LOA nyutvecklad logistikbyggnad på fastigheten Sörred 7:21.

Platzer och Bockasjö har tecknat avtal med Volvo Cars om att hyra 22 900 kvm LOA nyutvecklad logistikbyggnad i Platzer och Bockasjös gemensamma JV-bolag Sörred Logistikpark. Hyresavtalet är på 10 år med grön bilaga. Logistikbyggnaden kommer miljöcertifieras enligt BREEAM-SE Excellent och utrustas med bergvärme med värmeåtervinning samt solcellsanläggning om 500 kW. Beräknat tillträde den 1 mars 2023 med förtida tillträde av vissa lagerytor den 15 december 2022.

– Nu har startskottet gått för Sörred Logistikpark. Vi ser fram emot att bygga en av branschens mest hållbara logistikbyggnader för Volvo Cars räkning. Detta är den första affären som vi gör inom vårt gemensamma JV-bolag. Med cirka 105 000 kvm kvar att utveckla i Sörred Logistikpark står vi redo att möta marknadens efterfrågan på moderna logistikytor nära såväl fordonsindustrin som Göteborgs hamn, säger Joakim Hedin, vd Bockasjö.

För Platzer innebär detta att bolaget gemensamt med Volvo Cars har beslutat att Volvo Cars etablerar sig på i Sörred Logistikpark i stället för på fastigheten Syrhåla 3:1.

– Vi är väldigt glada över att kunna välkomna vår första hyresgäst till Sörred Logistikpark. Genom detta upplägg har vi tillsammans med Bockasjö möjliggjort en långsiktig etablering för Volvo Cars i Sörred Logistikpark. Samtidigt tillgängliggör vi marken på Syrhåla 3:1 i direkt anslutning till Volvo Cars och Northvolts nya batterifabrik för kommande etableringar av Volvo Cars eller andra intressenter, säger P-G Persson, vd på Platzer.

Fakta

Sörred Logistikpark är ett Joint Venture-bolag (JV) mellan Bockasjö och Platzer där parterna äger 50 % vardera. Tillsammans ska man utveckla 130 000 kvm attraktiv logistikyta i Torslandaområdet på fastigheterna Sörred 8:12 och Sörred 7:21. Inom JV:et agerar Bockasjö affärsutvecklare och Platzer blir därefter 100 % ägare till och förvaltare av de färdigutvecklade fastigheterna på marknadsmässiga villkor.

Med säte i Borås verkar Bockasjökoncernen inom förvaltning och fastighetsutveckling, inom logistikområdet på strategiska logistikorter i Sverige.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborg till ett värde om 26 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Joakim Hedin, VD Bockasjö AB, mobil 0705-21 53 00
P-G Persson, VD Platzer Fastigheter AB, mobil 0734-11 12 22