BOCKASJÖ INVESTERAR 600 MNKR OCH INLEDER
OMFATTANDE SAMARBETE MED SCHENKER LOGISTICS AB

Bockasjö AB har förvärvat ca 83 000 m² mark på Göteborg Landvetter Airport av Swedavia AB för att bygga en logistikfastighet om totalt ca 31 000 m² i etapp ett som kommer att hyras av Schenker Logistics AB. Byggnaden kan byggas till med ca 15 000 m².

Byggnationen beräknas starta under september månad i år och vara färdigställt sensommaren 2011.

Schenker Logistics AB kommer att konsolidera fyra av sina befintliga anläggningar i Göteborg till den nya fastigheten på Göteborg Landvetter Airport från och med hösten 2011. Den nya logistikanläggningen beräknas sysselsätta 150–200 personer.

Vidare har parterna tecknat en avsiktsförklaring som innebär att Bockasjö AB skall bygga en eller flera fastigheter om totalt ca 60 000 m² vid Helsingborgs norra infart intill E6:an. Ett markavtal har ingåtts med Helsingborgs Kommun om förvärv av ca 140 000 m² mark i två etapper. Samarbetet innebär att Bockasjö AB bygger och äger fastigheterna och Schenker Logistics AB hyr fastigheterna.

Projekten på Göteborg Landvetter Airport och Helsingborg är kostnadsberäknade till närmare 600 mnkr och omfattar mer än 100 000 m² då samtliga byggnationsetapper genomförts

De nya fastigheterna som uppförs byggs enligt Green Building-standard. Dessa villkor lanserades 2004 av EU- kommissionen för att kunna kvalitetsmärka energieffektiva byggnader. Programmet uppmanar att på, frivillig basis, effektivisera energianvändningen i byggnader inom en eller flera tekniska aspekter. Kriterierna för Green Building är att sänka energianvändningen i fastigheten med 25 % mot kraven i Boverkets byggregler (BBR). Ett av målen med GreenBuilding är att minska utsläppen av koldioxid.

– Vi glädjer oss åt det omfattande samarbetet med Schenker Logistics AB. Att få samarbeta med ett av världens största logistikföretag är inspirerande, utvecklande och ett bevis på vår konkurrenskraft. Att Göteborg Landvetter Airport öppnar upp för etableringar inom logistikområdet är mycket glädjande. Området kommer att få en viktig betydelse när beslut fattas om var man skall bygga och etablera framtida logistikbyggnader i Västsverige, säger Joakim Hedin VD på Bockasjö AB.

– Det är en stor satsning vi gör på de båda orterna och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Bockasjö AB. Satsningen på Göteborg Landvetter Airport gör att vi blir mycket effektivare och det skapar flexibilitet. Att samla all vår verksamhet i regionen vid Göteborg Landvetter Airport, är ett perfekt läge för oss, det ökar vår kvalitet- och servicegrad. På sikt räknar vi med att sysselsätta 150 till 200 personer i anläggningen, säger Mats Olsson VD Schenker Logistics AB

På bilden från vänster:
Davis Bergström
Fastighetschef, Göteborg Landvetter Airport
Joakim Hedin
VD, Bockasjö AB
Mats Olsson
VD, Schenker Logistics AB
Olle Sundin
Flygplatschef, Göteborg Landvetter Airport

– Vi är väldigt glada för samarbetet med Bockasjö AB. Att arbeta med ett så dynamiskt fastighetsutvecklingsbolag är inspirerande och hjälper oss i vår utveckling av Airport City, säger Davis Bergström, fastighetschef Göteborg Landvetter Airport.

Bockasjö koncernen verkar inom områdena fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och kapitalförvaltning. För mer information se www.bockasjo.se DB Schenker ingår i Deutsche Bahn Group.

DB Schenker är nummer ett på landtransporter i Europa, nummer två på global flygfrakt och nummer tre på global sjöfrakt. Koncernen har drygt 90 000 anställda över hela världen.

DB Schenker i Sverige erbjuder landtransporter på väg och järnväg, internationella sjö- och flygfrakter samt konsulttjänster och lager- och logistiklösningar. Företagets mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören på marknaden. I Sverige omsätter DB Schenker 13 miljarder kronor och har 4 000 anställda och 42 000 avtalskunder.

Airport City kommer att ha fyra verksamhetsben: handel/upplevelse, logistik/frakt/ lager, kontor/företagsetableringar och hotell/konferens. En mix av dessa områden kommer att skapa Destination Airport City. När Porsche Center öppnade portarna på hösten 2009 lades byggstenen till ett första verksamhetsben – handel/upplevelse. I och med Schenkers etablering får Airport City ytterligare ett ben att stå på.

Frågor besvaras av:
Bockasjö AB Joakim Hedin 0705-215 300
Schenker Logistics AB Mats Olsson 0702-338 302
Göteborg Landvetter Airport Davis Bergström 0709-941 065