Fastighetsbolaget Bockasjö AB ingår i det konsortium som bildat Trollhättan Property Investors AB som förvärvat 50,1 % av aktierna i SAAB Fastigheter AB för 255 miljoner kronor.

Konsortiet som leds av Hemfosa AB som den största ägaren består av fem ytterligare intressenter förutom Hemfosa AB och Bockasjö AB. Bockasjös ägarandel uppgår till 9,8 % av röster och kapital. Resterande 49,9 % av aktierna i SAAB Fastigheter AB ägs av SAAB AB.

Mellan SAAB och SAAB Fastigheter har tecknats ett femtonårigt hyresavtal som omfattar samtliga de fastigheter som ägs av SAAB Fastigheter AB. SAABs ägarandel om 49,9 % i SAAB Fastigheter AB är pantsatta till Trollhättan Property Investors AB för de hyresåtagande man ingått.

SAAB Fastigheter äger fastigheter med en total yta om 483 000 m² och mark och markområden uppgående till 1 600 000 m² beläget i Trollhättan.

– Oavsett om tingsrätten idag ger SAAB tillstånd för en rekonstruktion, och den blir framgångsrik, eller om SAAB försätts i konkurs så är fastigheterna och den erfarenhet och kompetens personalen i SAAB besitter viktiga brickor i den framtid som skapas oavsett vilket scenario som blir gällande, säger Joakim Hedin VD för Bockasjö AB.

Fakta

Bockasjö koncernen verkar inom områdena fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling med inriktning på lager/logistik och handel/kapitalförvaltning. Bockasjös fastighetsbestånd uppgår till ca 150 000 m² uthyrningsbar yta inräknat de fastigheter som är under uppförande.

För mer information, kontakta:
Joakim Hedin VD, Bockasjö AB, mobil: 0705-215 300, e-mail: joakim@bsgr.se