Green Cargo Logistics i Helsingborg har beslutat att belägga även det nybyggda lagret vid Tostarp i Helsingborg och därigenom expandera med ytterligare 30 000 m². Bara för två veckor sedan togs de första spadtagen för den nya anläggningen i Ättekulla som även den innebär en utökning av kapaciteten med 30 000 m².

Green Cargo Logistics Helsingborg kommer därmed att disponera en total yta på ca 90 000 m² och en lagringskapacitet om ca 150 000 europapallar

– Läget vid Tostarp är perfekt med närheten till Europavägarna – E4, E6 och E22, HH-linjen och Öresundsbron. Nu var timingen rätt med nya kunduppdrag på ingång. Med våra nya logistikcentra vid E4:an och på Ättekulla kommer vi att möjliggöra en fortsatt stark expansion samtidigt som vi kommer att kunna konsolidera några av våra äldre enheter.

Anläggningen kommer att bli centrum för vår satsning inom e-handel. Vi har redan ett underlag som garanterar beläggningen och vi kommer att kunna erbjuda lösningar till ytterligare kunder som efterfrågar moderna koncept med hög kvalitet och effektivitet. De nya lokalerna kommer även att inhysa vårt regionkontor, säger Håkan Lindberg, regionchef Green Cargo Logistics.

– Som VD för Green Cargo Logistics är jag mycket stolt att nu kunna erbjuda den nordiska marknaden 300 000 m² moderna logistikcentra. Det finns dock ingen anledning att vila på hanen utan vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen. Vi kommer även fortsättningsvis säkerställa att vi har en kontrollerad utveckling samt att vi har utrymme att vårda de befintliga uppdragen parallellt med vår tillväxt, säger Atna Nasiopoulos.


Green Cargo Logistics AB har därmed passerat en milstolpe i företagets historia på 300 000 m² fördelat på
– Norrköping 147 000 m²
– Helsingborg 90 000 m²
– Jordbro 32 000 m²
– Göteborg 17 000 m²
– Köpenhamn 14 000 m²

Green Cargo Logistics AB är Sveriges snabbast växande företag inom tredjepartslogistik och är näst störst på den nordiska marknaden. Företagets motto ”Passion for Logistics” står för en hög kvalitet, kontinuerlig utveckling samt ett nära samarbete med kunderna.

Frågor besvaras av:
Atna Nasiopoulos, VD Green Cargo Logistics AB
Tel: 070-821 12 64

Håkan Lindberg, Regionchef Syd Green Cargo Logistics AB
Tel: 010-455 50 13