Logistikfastigheter Sverige AB förvärvar fastigheten där Lindex organiserat sitt logistikcenter i Partille. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 148 mkr. Säljare är Klövern AB.

Fastigheten som är belägen i Partille utanför Göteborg, har en uthyrningsbar yta om 14 756 kvadratmeter. Fastigheten har varit basen för Lindex varuförsörjning sedan 2007.

I februari 2016 bildade fastighetskoncernen Bockasjö och tjänstepensionsbolaget Alecta ett gemensamt nytt fastighetsbolag, Logistikfastigheter i Sverige AB, med inriktning att äga och förvalta logistikfastigheter. Idag uppgår beståndet till ca 300 000 kvadratmeter.

Med fastigheter belägna i Helsingborg, Göteborg, Landvetter flygplats, Örebro, Eskilstuna, Västerås och Arlandastad. Samtliga fastigheter är uthyrda på långa hyreskontrakt.

Bolaget ägs till lika delar av Alecta och Bockasjö och bolaget har huvudkontor i Borås.

– Med dagens förvärv av fastigheten som används som Lindex logistikcenter ser vi ett intressant tillskott till vår befintliga fastighetsportfölj. Läget i Göteborg och hyresgästen är av högsta kvalitet – säger Joakim Hedin, VD för Logistikfastigheter i Sverige AB.

Fakta

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Joakim Hedin, VD Logistikfastigheter Sverige AB, mobil 0705-21 53 00, e-mail joakim@bsgr.se