ÄNNU EN LOGISTIKETABLERING MÖJLIG FÖR LANDSKRONA
– BOCKASJÖ TECKNAR OPTIONSAVTAL FÖR MARK

Måndagen den 6 oktober behandlar Kommunstyrelsens arbetsutskott ett optionsavtal mellan Landskrona Kommun och Bockasjö AB, Borås. Ett exploateringsavtal har tagits fram samtidigt. Optionsavtalet innebär att bolaget får option till den 1 mars 2009 att förvärva cirka 67 000 m² mark på Kronan.

– Vi på Bockasjö AB ser Landskrona som ett hett område när det gäller logistik- och lagerverksamhet. För Bockasjö AB att ha möjlighet att erbjuda en strategiskt placerad logistikanläggning i detta område ser vi som ett väldigt intressant projekt, säger Joakim Hedin VD för Bockasjö AB.
Bockasjö AB förhandlar med ett stort internationellt logistikföretag när det gäller denna logistiketablering. Landskrona med sin centrala placering i Öresundsregionen ser vi som en stor potential att bli en viktig logistik hub. Den nyligen offentliggjorda DSV-etableringen bekräftar att detta är rätt område att placera logistikverksamhet, avslutar Joakim Hedin.

Bockasjö ABs investering gäller en ny logistikanläggning. Avsikten är att bygga en 30 000 m² stor våningsyta för uthyring till olika bolag. Bedömningen är att den planerade anläggningen kommer att sysselsätta mellan 100–150 personer.

Efter det tänkta tillträdet i maj 2009 ska bolaget inom 1,5 år ha uppfört en logistikanläggning/terminal för lagring och omlastning av varor. Bolaget arbetar idag med liknande projekt i Borås.

– Vi ser ett tilltagande intresse för Landskrona som etableringsort. Om denna etablering faller på plats, utgör den tillsammans med DSVs etablering en stabil grund för att fortsätta utveckla Landskrona till ett viktigt logistikcenter. Nya arbetstillfällen till vår stad är både glädjande och i sak väsentligt, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande.

För mer information:
Torkild Strandberg Kommunstyrelsens ordförande
0733 – 47 31 60
Anders Folkar Mark- och exploateringschef
0709 – 47 06 24

Fakta

Fakta Bockasjö AB
Bockasjökoncernen verkar inom områdena – fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, investering i skog och kapitalförvaltning. Verksamhetens huvudinriktning är fastigheter för lager- och logistikändamål, lagershopar och lätt industri.