Tjänstepensionsbolaget Alecta och fastighetskoncernen Bockasjö bildar ett gemensamt nytt logistikbolag för att inom fem år bygga upp ett betydande bestånd av logistikfastigheter på strategiska platser i Sverige och övriga Skandinavien.

Det nya bolaget får namnet Logistikfastigheter Sverige AB och ägs till lika delar mellan parterna.

På bilden ser vi styrelsen i Logistikfastigheter Sverige AB:
Från höger: Frans Heijbel Alecta, Joakim Hedin Bockasjö AB, Thomas Dansk Alecta och Paul Frankenius Bockasjö AB

”Det handlar om en logisk och klok lösning som bägge parter känner sig trygga med”, säger Joakim Hedin, det nya bolagets VD som även fortsätter i sin nuvarande roll som VD för Bockasjö AB.

Som en första affär köper Logistikfastigheter tre större fastigheter från Bockasjö AB. Dessa omfattar en total uthyrningsbar yta om 116 000 kvadratmeter och är strategiskt belägna på Landvetter flygplats, i Arlanda Stad vid Arlanda flygplats samt invid E6 i Helsingborg.

Det nybildade Logistikfastigheter Sverige AB har tecknat ett omfattande samarbetsavtal med Bockasjö AB, som ger bolaget option på samtliga de nya logistikfastigheter som Bockasjö AB kommer att uppföra i framtiden. Bockasjö har en betydande portfölj med planerade projekt, bland annat byggnation av fem större logistikfastigheter i anslutning till Göteborgs Hamn.


Alecta är Sveriges största pensionsbolag med ett förvaltat kapital om ca 730 miljarder. Alecta är ett ömsesidigt bolag som ägs av sina 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

”Genom detta samarbete får vi exponering mot den intressanta logistiksektorn och med en erfaren partner som Bockasjö har vi alla möjligheter att utveckla vårt gemensamma bolag”, säger Thomas Dansk, Asset Manager på Alecta och ordförande i det nybildade Logistikfastigheter Sverige AB.

Fakta

Med säte i Borås verkar Bockasjö-koncernen inom fastighetsförvaltning och -utveckling med inriktning mot lager och logistik i Skandinavien. Koncernen ägs till lika delar av Joakim Hedin och Paul Frankenius.

Bockasjös juridiska rådgivare i affären har varit Advokatfirman Lindahl och Alectas juridiska rådgivare har varit Falkenborn Advokatbyrå och Sander Renström Berg Advokat.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Joakim Hedin, VD Bockasjö, mobil 070 -521 53 00
Thomas Dansk, Asset Manager Alecta, mobil 073-230 02 25, www.alecta.se