Kungsleden AB förvärvar Bockasjöterminalen, Viaredsterminalen, Rydaterminalen I och Rydaterminalen III, samtliga belägna i Boråsområdet, av Bockasjö AB som till lika delar ägs av Joakim Hedin och Paul Frankenius.

Totalt omfattar förvärvet ca 107 000 m² uthyrningsbar yta samt byggrätter. De årliga hyresintäkterna uppgår till ca 49 mnkr. Övertagandet sker per den 1 oktober i år. Samtliga fastigheter är fullt uthyrda.

Kungsleden betalar 545 mnkr och affären görs på en direktavkastningsnivå på ca 7 %.

Borås har en stark position inom lager- och logistikområdet. Mångårig tradition inom handel, starka produkt- och varuflöden, strategiskt geografiskt läge och ett konkurrenskraftigt kostnadsläge är det som utmärker Borås starka position inom lager- och logistikområdet.

Bockasjö har byggt upp ett betydande bestånd av terminaler och lagerfastigheter i Boråsområdet som nu övertas av Kungsleden.

– Anledningen till att vi nu valt att sälja är bland annat att vi har en omfattande utvecklingsportfölj i Dubai som kommer att kräva betydande ekonomiska åtaganden de närmaste åren. Vi ser oss mer som fastighetsutvecklare än förvaltare. De terminaler vi avyttrar är helt eller delvis renoverade, ombyggda och fullt uthyrda, och går in i en förvaltningsfas. De byggrätter vi överlåter är samtliga kopplade till de fastigheter vi avyttrar och det hade inte varit möjligt att behålla dessa och utveckla separat, säger Joakim Hedin, VD Bockasjö AB.

Efter försäljning av de fyra terminalerna består Bockasjökoncernen av några hel- och delägda fastigheter – Lagershopen i Ullared, som hyrs av NetOnNet, de delägda fastigheterna Lokstallet i Borås och Borås Öfwre Station – en utvecklingsportfölj om 150 000 m² i Dubai, En verksamhet inom värdepappershandel och det nybildade Bockasjö Skogar som är inriktat på förvärv av skogsfastigheter i Lettland.

Frågor besvaras av:
Bockasjö AB
Joakim Hedin 0705 – 21 53 00

Kungsleden AB VD
Thomas Erseus 08-50 30 52 04 V.VD
Johan Risberg 08-50 30 52 06