Kilenkrysset AB, Bockasjö Holding AB och Frankenius Equity AB bildar nu ROC Properties AB. Det nya bolaget, som fokuserar på logistikfastigheter, kommer redan 2022 att äga fastigheter till ett värde av cirka två miljarder kronor och ytterligare två miljarder i slutet av 2023. Det nya bolaget kommer att ägas till 50 procent av Kilenkrysset, 25 procent av Bockasjö Holding och 25 procent av Frankenius Equity. Målet är att börsnotera ROC Properties inom cirka 2 år.

Både Kilenkrysset och Bockasjö AB, som till 68 procent ägs av Bockasjö Holding och Frankenius Equity, är idag två av Sveriges ledande fastighetsutvecklare inom logistikfastigheter. Syftet med att bilda ROC Properties är att skapa ett bolag fokuserat på logistikfastigheter och ett långsiktigt ägande.

– Vi vill med ROC Properties skapa det i särklass bästa fastighetsbolaget inom logistik för både hyresgäster och investerare. Några av ägarbolagens mest värdefulla fastigheter kommer att ingå i ROC Properties. Framtida tillväxt ska ske utifrån tre viktiga kriterier; starka och stabila hyresgäster, strategiskt geografiskt belägna fastigheter och hög kvalité på de fastigheter som skall ingå i beståndet. Vi tror på en långsiktig värdeökning och ju bättre innehåll desto bättre resultat, säger Joakim Hedin, vd för Bockasjö, Bockasjö Holding och styrelseordförande i ROC Properties.

Under 2022 kommer bolaget att äga fastigheter för cirka två miljarder kronor och i slutet av 2023 kommer beståndet att uppgå till cirka 4 miljarder kronor. Initialt från första kvartalet 2022 kommer tre fastigheter belägna i Rosersberg, utanför Stockholm, att ingå: DHL (15 829 kvm), Sortera (4 550 kvm) och Åhléns (37 560 kvm). ROC Properties kommer också att förvärva fastigheter på den öppna marknaden.

Karl Persson, tidigare vd för Cushman & Wakefield Sverige, har utsetts till vd för ROC Properties. Med bland annat 21 år från konsultsidan har Karl Persson en gedigen erfarenhet av fastighetsbranschen i allmänhet och logistikfastigheter i synnerhet. 

Karl Persson, vd ROC Properties

– Det skall bli fantastiskt roligt och samtidigt utmanande. Logistikfastigheter är ett av de starkaste segmenten och det gäller att vi arbetar hårt för att kunna möta både hyresgäster och investerarnas högt ställda krav. Vi har hög kompetens och stora resurser så detta har alla förutsättningar att bli riktigt bra, säger Karl Persson, som tillträder som vd på ROC Properties 1 januari 2022.

Jan Persson, vd och ägare Kilenkrysset:
– Att äga fastigheter under lång tid har historiskt sett alltid visat sig ge bästa avkastningen. Att vi nu skapar ROC Properties med likasinnade för att sedan ge övriga marknaden möjlighet att investera i bolaget skapar win-win för samtliga. Vi tror på detta och vår ambition är så klart att vara marknadsledande. Vi på Kilenkrysset strävar alltid efter att vara i framkant med utvecklingar som vi tror på. Så även i detta fall.

Bolagets huvudkontor är beläget i Göteborg.

Fakta

FÖR MER INFORMATION OCH BILD FÖR FRI PUBLICERING, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Joakim Hedin, VD Bockasjö Holding AB, telefon 0705-21 53 00, e-mail joakim@bsgr.se
Jan Persson, VD Kilenkrysset AB, telefon 0707-66 54 04, e-mail jan.persson@kilenkrysset.se
Karl Persson, VD ROC Properties AB, telefon 0702-69 87 71, e-mail karl@rocproperties.se