Bockasjö har dels tecknat hyresavtal med ett av världens ledande globala logistikföretag om att hyra 13 500 kvadratmeter i en ny logistikbyggnad på Hisingen.

Fastigheten har en sammanlagd uthyrningsbar yta om 24 300 kvadratmeter där hyresgästen har option på att hyra resterande yta. Fastigheten togs i bruk 1 mars 2018.  Den nya logistikbyggnaden är fastighet nummer ett på det markområde på Hisingen som Bockasjö förvärvade våren 2015.

Vidare har Bockasjö tecknat avtal med en multinationell leverantör till fordonsindustrin. Företaget kommer att hyra ca 15 000 kvadratmeter i Bockasjös fastighet nummer tre, som är under uppförande, med en option på resterande yta. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 26 350 kvadratmeter och kommer att vara klar för inflyttning till hösten.

Fastighet nummer två om 27 000 kvadratmeter, där Volvo Car Corporation är hyresgäst kommer att slutföras under maj månad och för den fjärde planeras byggstart till sommaren 2018.

Med dessa fyra logistikbyggnader har Bockasjö uppfört 100 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta på det markområde om 310 000 kvadratmeter som förvärvades 2015.

Bockasjö befinner sig i stark expansion. Förutom de fyra byggnaderna på Hisingen har i dagarna färdigställts Sveriges modernaste paket- och postterminal i Örebro med en uthyrningsbar yta om 27 000 kvadratmeter och en ny postterminal på 5 000 kvadratmeter i Västerås, båda med PostNord som hyresgäst.

Pågående byggnation tillsammans med två markarbeten vid Landvetter Flygplats och Hisingen utgör totalt en investering om 1,5 miljarder kronor.

– Efterfrågan på logistikbyggnader ökar starkt. Det beror dels på den ökade e-handeln men också utfasning av äldre byggnader som ersätts med nya, säger Joakim Hedin, VD på Bockasjö.

Fakta

Med säte i Borås verkar Bockasjö-koncernen inom fastighetsförvaltning och -utveckling med inriktning mot lager och logistik i Skandinavien. Koncernen ägs till lika delar av Joakim Hedin och Paul Frankenius.

I februari 2016 bildade fastighetskoncernen Bockasjö och tjänstepensionsbolaget Alecta ett gemensamt nytt fastighetsbolag, Logistikfastigheter Sverige AB, med inriktning att äga och förvalta logistikfastigheter. Idag uppgår beståndet till ca 300 000 kvadratmeter inräknat de fastigheter som uppförs under 2018. Bolaget ägs till lika delar av Alecta och Bockasjö.

Målet är att bygga upp ett betydande bestånd av logistikfastigheter på strategiska platser i Sverige och övriga Skandinavien. De nya anläggningarna som är under uppförande kommer efter uppförandet att övertas av Logistikfastigheter i Sverige AB.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Joakim Hedin, VD Bockasjö AB, mobil 0705-21 53 00, email joakim@bsgr.se