FÖRSTA SPADTAGET GENOMFÖRT VID ARLANDASTAD FÖR BOCKASJÖS INVESTERING PÅ 500 MNKR I TVÅ LOGISTIKFASTIGHETER

Första spadtaget har tagits för de två logistikfastigheter om totalt 60 000 m² som Bockasjö AB skall uppföra vid Arlandastad. Investeringen uppgår till ca 500 mnkr vilket bekräftar områdets fortsatta expansion.

Bockasjö AB är specialiserad på att bygga, äga och förvalta större logistikfastigheter. Företaget har tecknat ett längre hyresavtal för den ena fastigheten om 31 000 m², med Schenker Logistics AB som sedan tidigare är etablerad i området.

Det förs förhandlingar med hyresgäster avseende den andra fastigheten, på ca 30 000 m², som man planerar att uppföra samtidigt. Byggnaderna beräknas vara klara för inflyttning hösten 2013.

Byggnaderna kommer att miljöcertifieras enligt Green Building, vilket innebär att energianvändningen är 25 % lägre än Boverkets byggregler (BBR) Anläggningarna är byggda för att minska förbrukningen av elektricitet och värme.

Fastigheterna kommer att ägas av Bockasjö AB.

– Vi gläder oss åt Schenkers Logistics ABs expansion och behov av mer ytor. Det är inspirerande att få samarbeta med en så professionell aktör, säger Joakim Hedin VD för Bockasjö AB. Intresset för att etablera sig i området är stort, därför väljer vi att bygga båda fastigheterna samtidigt, och på det viset uppnå skalfördelar. Förhandlingar förs med flera potentiella hyresgäster.

– Stockholm är ett mycket intressant logistikområde med stor potential och många affärsmöjligheter, säger Mats Olsson VD på Schenker Logistics AB. Fastigheten kommer att få ett strategiskt läge utmed E4:an och i närheten av Arlanda Flygplats vilket passar oss och våra kunder ypperligt, säger Mats Olsson vidare. Bockasjö gör ett fantastiskt bra jobb och vårt samarbete fungerar exemplariskt, därför ser vi fram emot ett utvidgat samarbete.
Schenker Logistics AB är det företag inom Schenker AB som tillhandahåller logistik- och lagringstjänster. Företaget sysselsätter cirka 500 personer i Sverige och omsätter mer än en halv miljard kronor. Schenker Logistics AB tillhör den globala DB Schenkerkoncernen, ett av världens ledande nätverk inom transport och logistik. Koncernen omsätter drygt 13 miljarder euro och har cirka 55 000 medarbetare i 150 länder. För mer information se www.dbschenker.com/se.

Bockasjökoncernen verkar inom områdena fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och kapitalförvaltning. För mer information se www.bockasjo.se

Frågor besvaras av:
Bockasjö AB Joakim Hedin 0705-215 300
Schenker Logistics AB Mats Olsson 0702-338 302

På bilden ser vi från vänster Joakim Hedin VD Bockasjö AB, kommunalråden Bosse Andersson (C), Anders Johansson (S) och Mats Olsson VD på Schenker Logistics AB, ta det första spadtaget.