Bockasjö och Eskilstuna kommun har tecknat ett optionsavtal om cirka 159 000 m² mark i Eskilstuna Logistikpark. Därmed kan Bockasjö erbjuda effektiva lokaler i bästa läge för logistik och distribution i Stockholmsområdet och Mälardalen.

– Tillsammans med Eskilstuna kommun är vi väl rustade att både möta e-handelns behov av lagringskapacitet och att fasa ut gamla byggnader med mer ändamålsenliga lokaler, konstaterar Joakim Hedin, VD på Bockasjö.

Området, med prima skyltläge vid E20, ligger i angränsning till Bockasjös befintliga logistikfastighet om 23 000 m² som är uthyrd till Sportamore. I projektet planeras ytterligare två byggnader om 27 000 respektive 31 000 m².

E-handeln i Sverige expanderar kraftfullt, med en ökning om 16 procent under 2017 och en förväntan om en fördubbling inom fem år. Tillväxt driver behovet av moderna logistikanläggningar nära slutkunden för kortare leveranstider och leverans samma dag. Från Eskilstuna Logistikparks unika läge nås 3,5 miljoner människor inom en timma, och hela Norden inom ett dygn.

– Vi glädjer oss åt Bockasjös offensiva satsning som befäster Eskilstunas position som ett av landets viktigaste och mest expansiva logistiknav, säger David Hofmann, VD Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

Bockasjö expanderar starkt och levererar under 2018 hela 112 000 m² nyproducerade och uthyrda logistikytor till marknaden. Under året byggs och färdigställs tre logistikbyggnader på Hisingen Logistikpark. Därmed har Bockasjö uppfört 80 000 m² uthyrningsbar yta på det 310 000 m² stora markområde som förvärvades 2015. I Örebro har nyligen färdigställts Sveriges modernaste paket- och postterminal med en uthyrningsbar yta om 27 000 m², och i Västerås en ny postterminal på 5 000 m², båda med PostNord som hyresgäst.

Fakta

Med säte i Borås verkar Bockasjökoncernen inom fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning, med inriktning på lager och logistik i Skandinavien. Koncernen ägs till lika delar av Joakim Hedin och Paul Frankenius.

Tillsammans med tjänstepensionsbolaget Alecta äger Bockasjö fastighetsbolaget Logistikfastigheter Sverige AB, med inriktning att äga och förvalta logistikfastigheter. Målet är att bygga upp ett betydande bestånd av logistikfastigheter på strategiska platser i Sverige och övriga Skandinavien. De nya anläggningarna som är under uppförande kommer efter uppförandet att övertas av Logistikfastigheter i Sverige AB.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Joakim Hedin, VD Bockasjö AB, mobil 0705-21 53 00, e-mail joakim@bsgr.se 
David Hofmann, VD Eskilstuna Logistik och Etablering, mobil 0738-51 13 01, e-mail david.hofman@eskilstunalogistik.se