Bockasjö har tecknat avtal med Ellos Group om att uppföra ett nytt logistikcenter på Viared i Borås. Ellos Group samlar huvuddelen av sin Home-verksamhet i det nya logistikcentret som skall uppföras. Ellos Home är Ellos eget varumärke inom heminredning och textilier.

Verksamheten organiseras nu i ett nytt logistikcenter mot att tidigare varit på fem olika platser.

Fastigheten kommer att uppföras i två etapper. Etapp ett omfattar en uthyrningsbar yta om 34 650 kvadratmeter. Fastigheten kan byggas till med ytterligare 18 200 kvadratmeter om Ellos avropar den option om tillbyggnad som möjliggör denna expansion. Fastigheten kommer att vara klar för inflyttning hösten 2019.

Fastigheten uppförs i GreenBuilding-standard och certifiering kommer att erhållas efter uppförande och inflyttning.

Bockasjö har förvärvat ca 95 000 kvadratmeter mark av Borås Kommun för denna byggnation.

Bockasjö befinner sig i stark expansion. Under 2018 har Bockasjö färdigställt totalt fem nya logistikfastigheter med en uthyrningsbar yta om 110 000 kvadratmeter belägna i Västerås, Örebro och på Hisingen.

–  Vi gläder oss åt att få Ellos Group som hyresgäster. Vi ser det här projektet som ett prestigeprojekt och att Ellos valde oss som partner gör oss stolta, säger Joakim Hedin, VD på Bockasjö.

–  Efterfrågan på logistikbyggnader ökar starkt. Det beror dels på den ökade e-handeln, som projektet med Ellos Group är ett bevis på, men också utfasning av äldre byggnader som ersätts med nya, säger Joakim Hedin vidare.

–  Välfungerande och effektiv logistik är helt avgörande för att kunna möta den starka efterfrågan och upprätthålla den höga tillväxt Ellos Group ser inom heminredning. Vi har därför valt att göra en storsatsning på ett nytt logistikcenter tillsammans med Bockasjö, säger Ellos Groups vd Hans Ohlsson.

Fakta

Med säte i Borås verkar Bockasjö-koncernen inom fastighetsutveckling med inriktning mot logistik i Skandinavien och förvaltning. Koncernen ägs till lika delar av Joakim Hedin och Paul Frankenius.

Bockasjö och tjänstepensionsbolaget Alecta äger fastighetsbolaget, Logistikfastigheter Sverige AB, med inriktning att äga och förvalta logistikfastigheter. Bolaget, som bildades 2016, ägs till lika delar av Bockasjö och Alecta.

Logistikfastigheter Sverige äger idag elva större logistikfastigheter med en uthyrningsbar yta om 300 000 kvadratmeter, belägna på strategiska logistikorter lokaliserade intill hamn eller flygplats och stora trafiknoder.

Ellos Group är en ledande e-handelsgrupp i Norden inom mode och heminredning, med e-handelsplatserna Ellos, Jotex, Stayhard och Homeroom.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Joakim Hedin, VD, Bockasjö AB, mobil 0705-21 53 00, email joakim@bsgr.se