R40-terminalen AB, ett av Bockasjö AB helägt dotterbolag, har tecknat ett hyresavtal med DHL Nordic AB avseende de 48 000 m² som bolaget har under uppförande på Viared.

R40-terminalen AB förvärvade i januari d s 82 000 m² mark på Viared av Borås Stad för byggnation av en lager- och logistikterminal. Markområdet är ett av de sista stora områdena som Borås Stad kan erbjuda på Viared.

DHL Nordic AB förhyr hela fastigheten som totalt omfattar 48 000 m² uthyrningsbar yta. Möjlighet finns att bygga till ytterliggare ca 10 000 m². Byggnationen påbörjades i maj månad d.s och fastigheten beräknas vara färdigställd för successiv inflyttning under hösten 2009 med full drift 1 januari 2010.

DHL är världens största logistikföretag. Bolaget har en årlig försäljning om ca 600 miljarder kronor och har ca 400 000 anställda i mer än 220 länder.

– Vi gläder oss åt avtalet och samarbetet med DHL. Att få förmånen att samarbeta med ett världsföretag som DHL är stimulerande och utvecklande, säger Joakim Hedin VD för Bockasjö AB.

– Läget på Viared passar oss utmärkt och vi får tillgång till en fastighet som skräddarsys efter våra behov. Detta innebär att vi konsoliderar vår verksamhet i Borås till ett ställe. Det nya lagret kommer att sysselsätta ca 150 personer 2010. Samtidigt ger det oss bra möjligheter att expandera, säger Bengt Bylund chef för DHL Freight Storage i Sverige.

Fakta

Bockasjökoncernen verkar inom områdena fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, investering i skog och kapitalförvaltning. Vid sidan av några hel- och delägda fastigheter deltar bolaget i ett antal fastighetsutvecklings projekt i Dubai. Bockasjö Skogar investerar i skogsfastigheter i Lettland och har hittills förvärvat 2 400 hektar skogsmark.

Koncernens förvaltade kapital uppgår till ca 500 mnkr.

Frågor besvaras av:
Bockasjö AB Joakim Hedin 0705 – 21 53 00
DHL Freight Storage Bengt Bylund 0705 – 55 89 70