Idag torsdagen den 11 augusti tas första spadtaget för den modernaste paket- och styckegodsterminal som någonsin byggts i Sverige, PostNords nya anläggning i Örebro.

”Logistikbranschen hanterar gods i mycket större mängd än någonsin tidigare. Vår anläggning blir den modernaste i sitt slag och ett referensobjekt för liknande projekt i framtiden”, säger VD för Bockasjö-koncernen som tillsammans med PostNord Sveriges VD Anders Holm, Åsa Sigurdh Produkttionsutvecklingschef PostNord Sverige och kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson håller i spaden.

Den starka tillväxten inom näthandel ställer nya krav på hantering av gods och paket. Det är bakgrunden till samarbetet mellan fastighetsutvecklingsbolaget Bockasjö AB och PostNord-koncernen. Bockasjö bygger den nya terminal- och paketsorteringsanläggning som hyrs av PostNord på ett långsiktigt hyresavtal.

Den nya anläggningen ligger strategiskt i Örebro med totalt 26 589 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Den utformas som en paketsorteringsanläggning kopplad till en så kallad crossdocking-terminal för styckegods för optimal effektivitet. Allt ska stå klart i augusti 2017 och gå i full drift i februari 2018, efter att en ny paketsorteringsanläggning installerats i de nya lokalerna under hösten 2017.

”Bockasjö AB är en stabil partner med stor förståelse för våra behov i den snabbrörliga paketbranschen. Den nya anläggningen i Örebro blir ett viktigt nav i vår verksamhet”, säger Anders Holm, VD på PostNord Sverige som sedan tidigare hyr två av Bockasjö AB:s logistikcentra utanför Helsingborg.

Fakta

Med säte i Borås verkar Bockasjö-koncernen inom fastighetsförvaltning och -utveckling med inriktning mot lager och logistik i Skandinavien. Koncernen ägs till lika delar av Joakim Hedin och Paul Frankenius.

Tjänstepensionsbolaget Alecta och fastighetskoncernen Bockasjö bildade i februari i år ett gemensamt nytt logistikbolag – Logistikfastigheter i Sverige AB – för att inom fem år bygga upp ett betydande bestånd av logistikfastigheter på strategiska platser i Sverige och övriga Skandinavien. Den nya anläggningen i Örebro kommer efter uppförandet att övertas av Logistikfastigheter i Sverige AB

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Joakim Hedin, VD Bockasjö, mobil 0705-21 53 00
PostNords presstjänst, telefon 010-436 1010, www.postnord.se