Fastighetsutvecklingsbolagen Bockasjö och Kilenkrysset har tecknat ett längre hyresavtal med Bring som hyr hela fastigheten. Fastigheten färdigställs under hösten och Bring flyttar in den 1 januari 2022. Fastigheten ligger strategiskt placerad vid kombiterminalen i Rosersberg.

Bring kommer att bygga upp en så kallad Shelfless-anläggning i Rosersberg för att kunna möta efterfrågan på paketutlämning i Stockholmsområdet.

Shelfless finns sedan tidigare i Oslo och nu kommer konceptet till Stockholm Nord, Rosersberg. Bring etablerar logistikyta för ändamålet att snabbt kunna leverera paket i hela Stockholmsområdet från nätbutiker inom bara några timmar efter beställning.
– Shelfless är en av våra största satsningar på e-handelslogistik och snabba och gröna leveranser. Rosersberg har ett bra geografiskt läge, nära både Arlanda, Stockholm City och Uppsala. Läget möjliggör att vi kommer kunna leverera inom samma dag till över tre miljoner människor, säger Per Öhagen, koncerndirektör för Bring e-handel och logistik.

Den aktuella lokalen är nyetablerad och tas i bruk under hösten och vintern, den ska sen byggas om och anpassas.
– Shelfless blir revolutionerande för de nätbutiker som vill etablera sig och växa på den nordiska marknaden. Eftersom samma teknologi finns i Oslo, betyder det att nätbutikerna kommer kunna erbjuda leverans redan samma dag till nästan fem miljoner människor i Sverige och Norge. Dessutom blir majoriteten av leveranserna fossilfria, säger Per Öhagen.

Vi gläder oss åt att Bring vill hyra denna nya fastighet av oss och att den är så väl lämpad för de behov som Bring har – säger Joakim Hedin som är VD i Mälarringen AB. Mälarringen ägs till lika delar av Kilenkrysset och Bockasjö.

Bockasjö och Kilenkrysset bildade ett JV-bolag under hösten 2019 för att tillsammans uppföra ett antal fastigheter på mark som Kilenkrysset äger. Hittills har det gemensamma bolaget byggt två fastigheter i Rosersberg. Det gemensamma bolaget äger ca 110 000 kvadratmeter mark i Rosersberg där planen är att uppföra två nya fastigheter om 42 000 respektive 21 000  kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Fakta

Med säte i Borås verkar Bockasjökoncernen inom förvaltning och fastighetsutveckling, inom logistikområdet på strategiska logistikorter i Sverige.

Med säte i Strängnäs verkar Kilenkryssetkoncernen inom förvaltning och fastighetsutveckling av kommersiella fastigheter. Bolaget förfogar över en markbank om ca 30 miljoner kvadratmeter i Stockholm och Mälardalen. Koncernen ägs av Jan Persson.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Joakim Hedin, VD Bockasjö AB, mobil 0705-21 53 00, e-mail joakim@bsgr.se
Jan Persson, VD Kilenkrysset AB, mobil 0707-66 54 04, e-mail jan.persson@kilenkrysset.se