Catena har idag tecknat avtal om att förvärva Bockasjö AB som är en av landets mest framgångsrika utvecklare inom logistikfastigheter. Affären tillträds i oktober 2023 och sker som ett bolagsförvärv där Catena förvärvar Bockasjö med dotterbolag till en köpeskilling om 462 Mkr, före eventuella tilläggsköpeskillingar. 125 Mkr betalas via nyemitterade Catena-aktier.

-Under våren har vi fört samtal om ett mer ingående samarbete mellan Bockasjö och Catena. Dessa samtal har utmynnat i att Catena lagt ett bud på bolaget som vi accepterat. Catenas stora markportfölj och Bockasjös långa erfarenhet av att bygga moderna, energisnåla och miljövänliga logistikbyggnader är en perfekt match, säger Joakim Hedin som i samband med tillträdet i oktober lämnar VD-posten i Bockasjö AB, en befattning som han innehaft sedan starten 2004.

Bockasjö AB grundades 2004 av Joakim Hedin och Paul Frankenius, och har sedan dess uppfört ett 35-tal större logistikfastigheter om drygt en miljon kvadratmeter. Inriktningen har från start varit att enbart satsa på logistiksegmentet och bygga fastigheter med hög kvalitet, energisnåla och med högsta miljöstandard.

Strategin har varit att rikta sig mot större aktörer som börsnoterade bolag, tredjeparts logistikföretag och e-handlare som kräver ytor större än 20 000 kvadratmeter centralt belägna vid större orter, hamnar, flygplatser och väletablerade logistikorter. Konceptet har visat sig framgångsrikt och enbart i år färdigställs sju större logistikbyggnader.

Genom åren har flera framgångsrika joint ventures etablerats. Med Swedavia för utveckling av logistikområdet på Göteborg Landvetter Airport. Med Alecta bildades ett gemensamt ägt bolag för ägande av logistikfastigheter i Sverige. Tillsammans med Kilenkrysset utvecklades tre större logistikfastigheter i Rosersberg, Stockholm och med Platzer gällande utveckling av fem större logistikfastigheter på Hisingen, i anslutning till Göteborgs hamn.

Säljare av aktierna i Bockasjö AB är Bockasjö Capital AB med 34% som helägs av Joakim Hedin, Frankenius Equity AB med 34 % som helägs av Paul Frankenius samt ledande befattningshavare som äger 32 % av aktierna.

-Med förvärvet av Bockasjö får vi den kraft som nu behövs både för att hålla ett högt tempo i vår projektutveckling och för att fortsätta överträffa förväntningarna i det vi levererar, konstaterar Catenas VD Jörgen Eriksson.

Fakta

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:
Joakim Hedin, VD Bockasjö AB, joakim@bsgr.se, tel: +46(0)705 – 21 53 00