Idealplast AB säljer bolagets fastighet på Ryda i Borås till ett bolag ägt av två boråsare, Paul Frankenius och Joakim Hedin.

Idealplasts nuvarande produktion flyttar under våren och sommaren i år till Estland. Frankenius och Hedin övertar fastigheten den 1 september i år.

Fastigheten omfattar 14 000 m² uthyrningsbar yta och 36 000 m² mark. Fastigheten kommer att anpassas för lager- och logistikändamål. Värdet på affären uppgår till ca 30 mnkr.

Frankenius och Hedin har specialiserat sig på investeringar i lager- och logistikfastigheter. Bockasjökoncernen som ägs till lika delar av Frankenius och Hedin omfattar Bockasjöterminalen (f d Paket- och postterminalen i Borås) Viaredsterminalen (f d Josefssons Postorder och Rydaterminalen (f d Borås Wäfveris fastighet på Ryda). Med det senaste förvärvet omfattar beståndet ca 115 000 m² lager- och logistikyta i Borås.

Rydaterminalen byggs för närvarande om för att anpassas till lager- och logistikändamål. Ombyggnationerna beräknas vara slutförda i maj månad i år.
Samtliga terminaler är fullt uthyrda.

Frankenius och Hedin kommenterar affären:
– Att förvärva fastigheten av Idealplast, när möjlighet gavs, är ett viktigt steg av många skäl. Dels äger vi grannfastigheten, Rydaterminalen, och önskar säkra yta för expansion. Dels ser vi Rydaområdet som ett intressant framtidsområde för etablering av lager- och logistikverksamhet. Viaredsområdet är snart fullt exploaterat för större fastigheter och nya lokaliseringar blir aktuella däribland Rydaområdet.

– Tillskapandet av Bäckeskogsleden som skall vara klar under 2006, förbättrar kommunikationen till Rydaområdet högst avsevärt. Borås har många fördelar att erbjuda inom logistikområdet. Det geografiska läget, stora naturliga varuflöden, kompetens och erfarenhet samt konkurrenskraftiga löner och hyresnivåer är några av de fördelar som bidrar att göra Borås attraktivt, säger Paul Frankenius och Joakim Hedin.

Joakim Hedin ägnar sig åt investeringar i verksamheter och fastigheter samt styrelseuppdrag. Joakim Hedin driver också en konsultverksamhet med inriktning på företagsöverlåtelser och omstruktureringar.

Paul Frankenius ägnar sig åt investeringar i detaljhandels-verksamheter och fastigheter. Paul Frankenius innehar posten som v.VD i Kapp Ahl AB

Bockasjö AB som ägs till 50 % vardera av Paul Frankenius och Joakim Hedin är moderbolag för Bockasjöterminalen AB. Viaredsterminalen AB, Rydaterminalen AB och Rydaterminalen III AB.

Frågor besvaras av:
Joakim Hedin 0705 – 21 53 00
Paul Frankenius 0702 – 70 80 90