Den starka tillväxten inom näthandel är bakgrunden till det framgångsrika samarbetet mellan fastighetsutvecklingsbolaget Bockasjö AB och Nordens största sportbutik på nätet – Sportamore AB (Publ). I Eskilstuna svarar Bockasjö för bygget av en nytt logistikcenter som hyrs av Sportamore på ett långsiktigt hyresavtal.

Den nya anläggningen ligger strategiskt i Eskilstuna med totalt 23 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Den utformas som ett modernt lager och logistikcenter. Allt ska stå klart i juli 2017.
Expansionen är säkerställd genom att fastigheten kan byggas till med lika mycket yta.

−Flytten av lager- och logistikverksamheten till en modern anläggning i Eskilstuna Logistikpark ger Sportamore rätt förutsättningar för såväl fortsatt tillväxt som för effektivare logistik och ökad skalbarhet, kommenterar Johan Ryding, VD för Sportamore.

-Avtalet med Sportamore är ett gott bevis på vår förmåga att bygga och äga högkvalitativa logistikcenters på viktiga orter, säger Joakim Hedin, VD på Bockasjö AB.

-Etableringen är mycket positivt för hela regionen. Det kommer att bidra till nya arbetstillfällen i Eskilstuna och stärker Eskilstuna Logistikpark som en bra plats för att klara en effektiv och hållbar logistiklösning för snabbväxande företag, säger Mikael Jonsson, VD Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

Fakta

Med säte i Borås verkar Bockasjö-koncernen inom fastighetsförvaltning och -utveckling med inriktning mot lager och logistik i Skandinavien. Koncernen ägs till lika delar av Joakim Hedin och Paul Frankenius.

Tjänstepensionsbolaget Alecta och fastighetskoncernen Bockasjö bildade i februari i år ett gemensamt nytt logistikbolag – Logistikfastigheter i Sverige AB – för att inom fem år bygga upp ett betydande bestånd av logistikfastigheter på strategiska platser i Sverige och övriga Skandinavien. Den nya anläggningen i Eskilstuna kommer efter uppförandet att övertas av Logistikfastigheter i Sverige AB.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Joakim Hedin, VD Bockasjö AB, mobil 0705-21 53 00
Johan Ryding, VD Sportamore AB, mobil 0705-56 22 26, www.sportamore.se
Mikael Jonsson, VD Eskilstuna Logistik och Etablering AB, mobil 073-950 63 00, www.eskilstunalogistik.se