Att den svenska välfärden står inför stora utmaningar är minst sagt en underdrift. Sveriges befolkning ökar allt snabbare, dels på grund av att vi blir äldre, men även genom att allt fler barn föds och den ökade immigrationen. Framtidens utmaningar ställer nya krav både på välfärdens innehåll och dess finansiering.

För att hantera det ökade trycket krävs även fler och bättre samhällsfastigheter.

Det är bakgrunden till skapandet av Mälarsjö Samhällsfastigheter, ett nytt bolag för att möta framtidens behov av nya förskolor, skolor, äldreboenden, LSS-boenden och liknande verksamheter. Bolagets mål är att som stabil och långsiktig aktör fokusera på att skapa, utveckla och uppföra ändamålsenliga byggnader för samhällsaktörer inom olika sektorer.

Det nya bolaget ägs av Bockasjö AB som har mångårig erfarenhet av att utveckla och bygga ändamålsenliga fastigheter som skapar nytta för sina användare inom logistikbranschen. Samma målsättning – nöjda brukare i uppskattade lokaler – gäller även för verksamheten i Mälarsjö Samhällsfastigheter.

Thomas Dansk blir VD i Mälarsjö Samhällsfastigheter. Han kommer närmast från Alecta där han ansvarat för fastighetsinvesteringar under de senaste tolv åren. Thomas tillträder tjänsten den 1 januari 2020.

Thomas Dansk, till vänster i bild, tillträdande vd samt Joakim Hedin, ordförande i nystartade Mälarsjö Samhällsfastigheter.

”Thomas har en lång och gedigen erfarenhet inom fastighetsområdet som gör honom mycket lämplig att styra denna nya verksamhet”, säger Joakim Hedin, ordförande i Mälarsjö Samhällsfastigheter och VD i Bockasjö AB.

Fakta

Med säte i Borås verkar Bockasjökoncernen inom förvaltning och fastighetsutveckling, inom logistikområdet på strategiska logistikorter i Sverige. Koncernen ägs till lika delar av Joakim Hedin och Paul Frankenius.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Joakim Hedin, telefon 0705-21 53 00, e-mail joakim@bsgr.se
Thomas Dansk, telefon 0732-30 02 25